Skoči do osrednje vsebine

Novice za samozaposlene v kulturi

Spoštovani,
nadaljujemo z obveščanjem samozaposlenih v kulturi prek e-novic. V januarju 2020 smo za vas zbrali naslednje novice:

Razpisi, pozivi in objave

Razpisi in pozivi Ministrstva za kulturo. 

Ministrstvo za kulturo je 13. 12. 2019 objavilo

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JR-DŠ-2020)

Delovne štipendije za samozaposlene v kulturi so namenjene ohranitvi in spodbujanju samozaposlovanja na področju kulture, zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi ter povečanju števila projektov, katerih nosilci so samozaposleni v kulturi, vzpostavitvi kvalitetne in raznovrstne produkcije, dvigu kompetenc samozaposlenih v kulturi ter večji mobilnosti in razvoju delovanja samozaposlenih v kulturi.

Predmet razpisa so delovne štipendije, namenjene fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo najmanj s polovičnim delovnim časom, ki so rojene leta 1986 ali kasneje (mlajšim samozaposlenim).

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša 159.000,00 evrov (53 delovnih štipendij v višini 3.000,00 evrov).

Razpis je odprt do 27. 1. 2020.

 

Od 3. 1. 2020 do 7. 2. 2020 so odprti tudi

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JPR-VIZ-2020)

Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov v vizualnih umetnostih, ki so pomembni na nacionalni in/ali mednarodni ravni, so v javnem interesu in nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanja vrhunskih in posebej nadarjenih ustvarjalcev in izvajalcev, njihovi večji mobilnosti ter spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev in izvajalcev v Sloveniji in v mednarodnem prostoru. Sofinanciranje zajema delovne štipendije, organizacijo razstavnih in festivalskih projektov ter izvedbo odprtih ateljejev.

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področjih glasbenih umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele uveljavljajočih se nadarjenih ustvarjalcev.

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Predmet projektnega razpisa, oznaka JPR-UPRIZ-2020, je sofinanciranje kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2020:
nevladnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 oziroma katerih prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-18-21; ter samozaposlenih v kulturi in drugih fizičnih oseb, ki delujejo na razpisnem področju uprizoritvenih umetnosti.

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

(razpis je elektronski, prijavni obrazec je dostopen v spletni aplikaciji eJR)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki bodo izvedeni v letu 2020. Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele uveljavljajočih se nadarjenih ustvarjalcev.

Drugi odprti javni razpisi

Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

Rok prijave: 25. 2. 2020.

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju festivali, ki jih bo v letih 2020 in 2021 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

Rok prijave: 12. 2. 2020.

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2020 Občina Škofja Loka sofinancirala iz proračuna

Rok prijave: 31. 1. 2020.

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Rok prijave: 10. 2. 2020

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Rok prijave: 10. 2. 2020

Druge informacije

Podatek o skupnem znesku plačanih prispevkov za samozaposlene v letu 2019

Skupni znesek plačanih prispevkov iz državnega proračuna za socialno varnost, obračunanih od najnižje zavarovalne osnove za samozaposlene v višini 60 % bruto povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec za samozaposlenega v kulturi v letu 2019, ki ima pravico do plačila prispevkov za polni delovni čas, brez prekinitev za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je znašal: 4.612,53 EUR.

Dnevno nadomestilo za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi

Samozaposleni v kulturi, vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi, lahko za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni, ki traja najmanj 31 delovnih dni, prejmete dnevno nadomestilo za delovne dni do vključno 30. delovnega dne bolezni. Nadomestilo lahko prejmete največ za enkratno zadržanost od dela zaradi bolezni v posameznem letu.

Uredba o določitvi višine za polni delovni čas za leto 2020 (Uradni list RS št. 2/20, 10. 1. 2020) določa nadomestilo za polni delovni čas v višini 25 evrov oziroma 750 evrov za 30 delovnih dni.

Pravočasno sporočanje sprememb

Samozaposlene v kulturi prosimo, da pravočasno sporočate vse spremembe podatkov, ki vplivajo na vpis v razvid in pridobitev oziroma uživanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost, na oddajo elektronskega obrazca obračuna in določitev višine plačila prispevkov za socialno varnost. Pravilni podatki nam omogočajo nemoteno poslovanje, plačevanje prispevkov in preprečujejo nastanek preplačil.

Prosimo, da spremembe sporočate v 15 dneh od njihovega nastanka na naslov gp.mk@gov.si (na primer: zaposlitev s polnim ali polovičnim delovnim časom, samostojno poklicno opravljanje druge dejavnosti, spremembo bivališča, bolniška ali druga pravno pomembna dejstva).

Nekaj obrazcev za sporočanje sprememb je dostopnih na