Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 99. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog soglasja k Letnemu poročilu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2018, pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki za leto 2018, Predlagatelj: minister za javno upravo

2. Predlog spremembe projekta 3330-14-0007 Mednarodno znanstveno sodelovanje MIZŠ v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019–2022, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport   Gradivo