Skoči do osrednje vsebine

Vlada izdala uredbo s področja DDV in prerazporedila pravice porabe

Vlada izdala uredbo s področja DDV in prerazporedila pravice porabe Ministrstva za zunanje zadeve za plačilo obveznosti članarine Republike Slovenije do Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

Vlada izdala uredbo s področja DDV

Vlada je na dopisni seji, ki se je končala danes, izdala uredbo o izvajanju uredb EU glede ukrepov za okrepitev upravnega sodelovanja na področju DDV v zvezi z izmenjavo podatkov iz nacionalnih registrov vozil.

Ta uredba je potrebna za izvajanje 21.a člena uredbe EU o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju DDV in 5.b člena izvedbene uredbe EU o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb uredbe o upravnem sodelovanju. Oba člena se uporabljata od 1. januarja 2020.

Skladno z njima vsaka država članica imenuje nacionalni organ kot nacionalno kontaktno točko, pristojno za obdelavo zahtevkov za podatke o registraciji vozil za namene DDV. Danes izdana uredba določa, da je v Sloveniji za obdelavo omenjenih zahtevkov pristojno Ministrstvo za infrastrukturo.

Vir: Ministrstvo za finance

Prerazporeditev pravic porabe Ministrstva za zunanje zadeve

Vlada je sprejela sklep o izvršitvi prerazporeditve pravic porabe Ministrstva za zunanje zadeve.
Na podlagi prostih pravic porabe je Ministrstvo za finance Vladi predlagalo prerazporeditev pravic porabe Ministrstva za zunanje zadeve v višini 1,5 mio EUR za plačilo obveznosti članarine Republike Slovenije do Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve