Skoči do osrednje vsebine

Nadomestne volitve župana v Občini Šentjernej

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Šentjernej.

Občina Šentjernej je 19. decembra 2019 razpisala nadomestne volitve za župana Občine Šentjernej. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 30. december 2019, volitve pa bodo v nedeljo, 8. marca 2020.

Število volilnih upravičencev v Občini Šentjernej

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število
Šentjernej VOLILNA ENOTA 1 001 - Drča 1- Kartuzija Pleterje 230
Šentjernej VOLILNA ENOTA 1 002 - Cerov Log - Gasilski dom 192
Šentjernej VOLILNA ENOTA 1 003 - Gorenja Brezovica 6A - Caffe bar Evropa 488
Šentjernej VOLILNA ENOTA 1 004 - Dolenja Brezovica 1 - Bar pri Gorišku 351
Šentjernej VOLILNA ENOTA 1 005 - Dolenja Stara vas 43 - Gasilski dom 352
Šentjernej VOLILNA ENOTA 1 006 - Dolenje Mokro Polje 4 - Gasilski dom 317
Šentjernej VOLILNA ENOTA 1 007 - Dolenji Maharovec 19 - Gasilski dom 369
Šentjernej VOLILNA ENOTA 1 008 - Gorenja Gomila 5 - Marija Tajčman 190
Šentjernej VOLILNA ENOTA 1 009 - Gorenja Stara vas 21 - Gasilski dom 158
Šentjernej VOLILNA ENOTA 1 010 - Gorenje Vrhpolje - Gasilski dom 508
Šentjernej VOLILNA ENOTA 1 011 - Groblje pri Prekopi - Gasilski dom 479
Šentjernej VOLILNA ENOTA 1 012 - Orehovica - Gasilski dom 455
Šentjernej VOLILNA ENOTA 1 013 - Roje 10 - Vodateh d.o.o. 280
Šentjernej VOLILNA ENOTA 1 014 - Zameško 3 - Okrepčevalnica Zakrakovc 188
Šentjernej VOLILNA ENOTA 1 015 - Prvomajska cesta 9 - Osnovna šola 949
Šentjernej VOLILNA ENOTA 1 016 - Trubarjeva cesta 13 - KC Primoža Trubarja 357
SKUPAJ 5863