Skoči do osrednje vsebine

Državni proračun v 11 mesecih s 300 milijoni evrov presežka

Državni proračun je v obdobju od januarja do konca novembra letos zabeležil 304,9 milijona evrov presežka. Prihodki so se zvišali za 1,4 % na približno 9,17 milijarde evrov, odhodki pa za 6,5 % na okoli 8,87 milijarde evrov.

Kup bankovcev za 200 evrov

Denar | Avtor: Bigstock

Davčni prihodki, ki predstavljajo glavni vir proračunskih prihodkov, so narasli za 5,2 % na približno 7,93 milijarde evrov. Prilivi iz davka od dohodkov pravnih oseb so se zvišali za 18,3 % na okoli 917 milijonov evrov, prilivi iz DDV pa za 3,8 % na približno 3,58 milijarde evrov. To pripisujemo dobremu poslovanju podjetij in rasti potrošnje.

Prilivi iz dohodnine so se okrepili za 6,1 % na nekaj manj kot 1,20 milijarde evrov, relativno nizko rast pa pripisujemo predvsem davčni razbremenitvi regresa za letni dopust. Prilivi iz trošarin so dosegli približno 1,43 milijarde evrov, kar je 0,9 % manj kot v enakem lanskem obdobju.

Na strani odhodkov so se plačila domačih in tujih obresti zahvaljujoč aktivnemu upravljanju dolga znižala za 9,8 % na okoli 772 milijonov evrov.

Sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost zaposlenih v ožji državni upravi so se zvišala za 8,9 % na približno 1,22 milijarde evrov, sredstva za plače in prispevke zaposlenih v širši javni upravi v okviru tekočih transferov v javne zavode pa za 6,8 % na okoli 1,57 milijarde evrov. K rasti so v večji meri prispevala napredovanja ter dogovor s sindikati javnega sektorja.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom, med katere sodijo tudi družinski prejemki in starševska nadomestila ter izdatki za denarno socialno pomoč, so narasli za 11,8 % na približno 1,33 milijarde evrov. Investicijski odhodki in investicijski transferi so se zvišali za 21,6 % na okoli 684 milijonov evrov, najvišjo rast pa zaradi pospešenega izvajanja projektov beležimo na področju prometa in prometne infrastrukture.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvih 11 mesecih letošnjega leta zabeležila približno 17,42 milijarde evrov prihodkov in 17,07 milijarde evrov odhodkov.