Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 97. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Informacija o načinu realizacije V. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport

2. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MF, Direkcija RS za infrastrukturo), Predlagatelj: minister za finance

3. Predlog razrešitve državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, Predlagateljica: vodja Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije