Skoči do osrednje vsebine

Januarja prva regijska konferenca »Slovensko kmetijstvo in gastronomija«

Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) Univerze v Mariboru bo 20. januarja 2020 v organizaciji Delovne skupine Slovenija – evropska regija gastronomije 2021 (DS SERG 2021) pri MKGP potekala prva regijska konferenca »Slovensko kmetijstvo in gastronomija«.

Konferenca bo namenjena strokovnemu spoznavanju nosilcev živilske dejavnosti (kmetom, živilskim podjetjem, zadrugam) s HORECA (hoteli, restavracije, catering) sistemom, ter načini za sodelovanje na Štajerskem in v Prekmurju z namenom predstavitve možnosti medsebojnega sodelovanja za vzajemni razvoj v okviru nacionalnega projekta SERG 2021.

Na regijski konferenci bodo udeleženci s predstavitvami in sodelovanjem na okrogli mizi predstavili pogoje sodelovanja, možne načine komuniciranja in priložnosti, ki se odpirajo na področju povezovanja kmetijstva, gastronomije in turizma v Sloveniji. Namen strokovnega srečanja je doreči možnosti doseganja ciljev DS SERG2021.

Na okrogli mizi bodo povabljeni gosti poskušali odgovoriti na izzive in morebitne ovire pri uresničevanju konstruktivnega sodelovanja, učinkovitega komuniciranja in priložnostih za obojestransko rast.

Turistična dejavnost v povezavi z gastronomskimi doživetji, ob trajnostnem gospodarjenju odpira nova delovna mesta na podeželju in dolgoročno vpliva na generacijsko prenovo, ustrezno poselitev in podjetniške priložnosti slovenskih podeželskih območij. Tu se  kmetijska krajina prepleta z gozdovi, z dobro ohranjenimi ekosistemi, hkrati pa ponuja neizmeren potencial kreiranja edinstvenih turističnih zgodb, z bogatimi okusi tradicionalnih ali modernih kulinaričnih kreacij. Osnova sta varna in kakovostna surovina slovenskih kmetij ter specifična in obdelana pokrajina slovenskega podeželja. Predvsem je potrebno slovensko gastronomsko ponudbo tesno povezati s slovenskimi kmetijskimi pridelki, pripravo hrane in pijače domačih pridelovalcev in to prodati kot slovensko zgodbo. Slovenija ima vrhunsko kulinariko in gastronomijo, kar v zadnjem času potrjujejo številne nagrade, zato je pravi čas, da to poudarjamo!

Vabilo na 1. regijsko konferenco "Slovensko kmetijstvo in gastronomija"

Udeležba je brezplačna ob obvezni predhodni spletni prijavi.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjan Cukrov, MKGP, marjan.cukrov1@gov.si, tel.: 041/ 224 782.

VEČ:

Slovenski prostor v največji meri oblikujejo podeželje in območja gozdov. Slovensko podeželje predstavlja 80% površine Slovenije. Velik del teh površin predstavlja izjemen potencial trajnostne rabe za namene kmetovanja in turizma in velik potencial za razvoj produktov, ki povezujejo obe panogi. V Sloveniji so bili v letih 2017 in 2018 snovani in postavljeni ključni strateški temelji za nadaljnji razvoj turizma, s sprejemom Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Na podlagi te strategije je bil izveden tudi nedavno v javnosti predstavljen Akcijski načrt razvoja in trženja gastronomskega turizma 2019-2023 in uspešno zaključena kandidatura Slovenije za Evropsko regijo gastronomije v letu 2021.

MKGP je pripravilo strateški dokument Resolucija: »Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021«, katere osrednji element je preskrba s hrano. Družba namreč pričakuje od kmetijstva predvsem zagotavljanje ustreznih količin  varne in kakovostne hrane. Slovenija ima izjemno ohranjeno naravno okolje, kar predstavlja ključno prednost in priložnost za povečanje dodane vrednosti pri pridelavi hrane. To predstavlja velik potencial in možnosti dodane vrednosti – ohranjanja okolja in trajnostnih, sonaravnih načinov pridelave in predelave hrane raznolikih okusov.

Kmetijstvo in turizem sta še premalo povezani panogi, ki pa ponujata izjemen potencial za razvoj edinstvenih in doživetih turističnih izkušenj, skozi kreativno, tradicionalno ali sodobno kulinariko in gastronomijo. Osnovne surovine za pripravljene jedi nudijo še neizkoriščene stične točke s slovensko gastronomijo, saj v slovenskih gastronomskih zgodbah nimajo dovolj učinkovite promocije. To velja tudi za pijače: sadne sokove, vino, pivo... Slovenska kakovost posega v evropski, morda tudi svetovni vrh, vendar je to še vedno premalo ambiciozno predstavljeno. Zato je v strategiji namenjena posebna pozornost povezovanju kmetijstva, gastronomije in turizma.

S sprejetimi strateškimi usmeritvami se Slovenija predstavlja kot država, ki na majhnem, a specifičnem prostoru zelene, neokrnjene in površinsko specifične dežele, nudi odlične pogoje za pridelavo in pripravo pristnih okusov jedi, skozi paleto pridelkov, ki jih ponuja slovensko kmetijstvo. Slovenija ima vse možnosti, da se jo predstavi kot zeleno destinacijo, ki z razvitimi gastronomskimi produkti gostom ponuja preplet okusov neokrnjene narave, katerih dodana vrednost temelji na sonaravnih načinih pridelave in predelave ter vključevanja le teh v kreativne kulinarične in gastronomske umetnine in tradicije.

MKGP se je odločil aktivno povezovati deležnike na področju pridelave hrane s pripravljavci  gastronomskih obrokov (hoteli, restavracije, gostilne in drugi ponudniki pripravljenih obrokov), saj z intenzivnim sodelovanjem dosežemo napredek pri uporabi lokalno pridelanih živil. V ta namen je bilo letos ustanovljeno posvetovalno telo ministrice – medsektorska Delovna skupina SERG 2021 katere člani so: Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Turistično gostinska zbornica, Obrtna zbornica Slovenije (turistično-gostinska sekcija), Združenje turističnih kmetij Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Čebelarska zveza Slovenije, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Fakulteta za turistične študije Univerze na Primorskem, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Zavod RS za šolstvo. Naloga delovne skupine je, da posreduje mnenja k pomembnejšim odločitvam na področju vključevanja lokalno pridelanih živil v ponudbo slovenskih gostincev, hotelirjev ter vseh drugih obratov javne prehrane, še posebej na področju:

  • povečanja deleža uporabe slovenskih pridelanih živil v procesu dviga prepoznavnosti in kvalitete slovenske kulinarike na gastronomski nivo,
  • opredeljevanju trenutnih ovir in problemov ter sprejetju ukrepov za zmanjšanje ovir in izboljšave v verigi oskrbe HORECA in Obratov javne prehrane segmentov z lokalnimi živili slovenskega izvora,
  • koordinacije promocijskih aktivnosti članov in MKGP v projektu SERG 2021 za obdobje 2019-2021.

Delovna skupina je kot skupni projekt pripravila tudi niz regijskih konferenc v letu 2020, katerih namen je predstaviti možnosti za medsebojno sodelovanje vseh deležnikov v tem pomembnem razvojnem državnem projektu.