Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 56. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog sklenitve Pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist št. C2552-19-000013, Poročevalec: Simon Zajc

2. Predlog sklenitve Pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist št. C2552-19-000019, Poročevalec: Simon Zajc

3. Predlog sklenitve Pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist št. C2552-19-000020, Poročevalec: Simon Zajc

4. Predlog sklenitve Pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist št. C2552-19-00001, Poročevalec: Simon Zajc

5. Predlog določitve Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za upravljavca nepremičnin na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

6. Predlog določitve Srednje administrativne in upravne šole Ljubljana za dokončnega upravljavca nepremičnine v uporabi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

7. Predlog določitve Centra za socialno delo Ljubljana za dokončnega upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

8. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za upravljavca dela stavbe številka 2, v stavbi z naslovom Tržaška cesta 26, Maribor, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

9. Predlog določitve Doma na Krasu kot dokončnega upravljavca nepremičnin v k. o. 2432 Dutovlje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

10. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje v upravnem sporu opr. št. I U 1855/2019 v tožbi tožeče stranke zoper sklep tožene stranke Ministrstva za javno upravo, Poročevalec: Rudi Medved

11. Predlog sklenitve sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, Poročevalec: Boštjan Poklukar

12. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi delne sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji, ki se na prvi stopnji vodi pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani, Poročevalec: Boštjan Poklukar

13. Predlog odgovora na tožbo tožeče stranke zoper sklep Vlade Republike Slovenije št. 06000-4/2019/4 z dne 3. 10. 2019, Poročevalec: Simon Zajc

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

14. Predlog soglasja Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko k prenosu treh kvot in finančnih sredstev za tri delovna mesta iz Ministrstva za finance za opravljanje nalog Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

15. Predlog soglasja k aktu o dopolnitvah Akta o uvrstitvi posebnih delovnih mest in nazivov, ki se uporabljajo v policiji, v plačne razrede, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

16. Predlog odločitve o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, za obdobje od julija do septembra 2019, Poročevalec: Simon Zajc

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

17. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Inštituta za vode Republike Slovenije, Poročevalec: Simon Zajc

17A. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost, Poročevalec: Rudi Medved

18. Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

21. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju novega člana Sveta javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

22. Predlog sklepa o zamenjavi člana Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

23. Predlog razrešitve in imenovanja člana nadzornega sveta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, Poročevalec: Simon Zajc

24. Predlog sklepa o ukinitvi Sveta za socialno podjetništvo in imenovanje predstavnikov v Svet za socialno ekonomijo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

25. Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta Republike Slovenije za varovanje civilnega letalstva, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

26. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za pripravo strokovnih podlag za pripravo Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje od 2021 do 2030, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

27. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi in imenovanju Medresorske delovne skupine za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

28. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za spremljanje in podporo projektu »Evropska prestolnica kulture 2025« v Republiki Sloveniji, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

29. Predlog sklepa o imenovanju Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

30. Predlog sklepa o spremembi sklepa o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

31. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

32. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Nadzornega odbora za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij, Poročevalec: Boštjan Poklukar

33. Predlog razrešitve in imenovanja člana v Usmerjevalni odbor za izvajanje finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014-2020, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

34. Predlog odločbe o dodelitvi pravice do nadomestila za ločeno življenje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

35. Predlog spremembe Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2018 in 2019 – Ministrstvo za javno upravo in Upravna enota Kranj, Poročevalec: Rudi Medved