Skoči do osrednje vsebine

Vlada za vršilko dolžnosti generalne direktorice DUNZMN ponovno imenovala Urško Židan

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, da se Urška Židan s 16. decembrom 2019 ponovno imenuje za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo v Ministrstvu za notranje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.

Imenovana trenutno opravlja dela in naloge vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo v Ministrstvu za notranje zadeve. Vendar pa natečajni postopek za imenovanje generalnega direktorja Direktorata za upravne notranje zadeve, naturalizacijo in migracije zaradi objektivnih razlogov ni bil zaključen v predvidenem roku, zato jo je treba za vršilko dolžnosti imenovati še za čas do zaključka natečajnega postopka.

Zakon o javnih uslužbencih v devetem odstavku 83. člena določa, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. člena istega zakona brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. V primeru ponovitve postopka javnega natečaja prične rok iz tega odstavka ponovno teči.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve