Skoči do osrednje vsebine

URSZR pogodbenim organizacijam za leto 2020 namenja več sredstev

Vodstvo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je danes, v četrtek, 12. decembra, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig podpisalo pogodbe o sofinanciranju dejavnosti s predstavniki društev, gospodarskih družb, zavodov, državnih organov, nevladnih in drugih organizacij, ki zagotavljajo organizacijske, materialne ter kadrovske priprave za opravljanje nalog zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Za pogodbene izvajalce so izvedli tudi posvet. Hkrati je v centru potekala zadnja seja štaba Civilne zaščite za letos.

Vodstvo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je na srečanju predstavilo novosti na področju sofinanciranja in priprave načrtov aktiviranja, pa tudi evropski mehanizem Civilne zaščite ter postopek zagotovitve mednarodne pomoči. Na srečanju so uskladili glavne aktivnosti za leto 2020.

URSZR od leta 1994 prek sofinanciranja dejavnosti javnih služb, društev, zvez, združenj, enot, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči zagotavlja opravljanje nalog zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, osnovne življenjske pogoje prebivalcem, prizadetim ob nesrečah, in odpravljanje posledic nesreč na celotnem območju države. Podlaga za sofinanciranje dejavnosti so poleg sklenjene pogodbe potrjena merila za organiziranje in opremljanje enot, služb oziroma drugih operativnih sestavov.

Po srečanju so podpisali anekse k že sklenjenim pogodbam, s katerimi so določili pogoje in višino sredstev za sofinanciranje v letu 2020. Za namen sofinanciranja je URSZR zagotovila petodstotno povišanje sredstev glede na letošnje leto.