Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 55. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog sklenitve pogodbe brezplačne odsvojitve nepremičnega premoženja vse v k. o. 400 Ptuj na Mestno občino Ptuj, Poročevalec: Aleš Šabeder

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

2. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje v upravnem, 02003-23/2019 sporu opr. št. I U 1737/2019, Poročevalec: Rudi Medved

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

5. Predlog odloga sklenitve delovnega razmerja štipendistke Vlade Republike Slovenije, Poročevalec: Rudi Medved

Iskalnik