Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 54. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin – prva obravnava, Poročevalec: Rudi Medved

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, Poročevalec: Rudi Medved

2. Predlog o nacionalnem vložku za izvedbo projekta »Evropska prestolnica kulture 2025« v Sloveniji, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

2A. Predlog odgovora na peticijo Sindikata upokojencev Slovenije in Civilne iniciative Za upokojence gre za izboljšanje položaja upokojencev, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

3. Predlog soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Študentskega doma Ljubljana za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

3A. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MDDSZ, MGRT, MF, Policija, MZZ), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

4. Predlog odgovora Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/14938 z dne 11. 10. 2019 zaradi neizpolnitve nekaterih obveznosti iz Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

5. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (izobraževanje) s finančnimi ministri 8. novembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

6. Poročilo o udeležbi ministra za obrambo Karla Erjavca na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve v formatu ministrov za obrambo 12. novembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

7. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport 21. in 22. novembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

7A. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o sodelovanju na področju športa med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za civilne zadeve Bosne in Hercegovine, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

7B. Informacija o prostovoljnem prispevku za Svet Evrope za podporo razširjeni delni skupini o sodelovanju pri preprečevanju zlorabe in nelegalnega trgovanja s prepovedanimi drogami - projektu "Raziskovanje in upravljanje razsežnosti človekovih pravic v politiki na področju drog", Poročevalec: Aleš Šabeder

7C. Poročilo o zaključku pogajanj za sklenitev Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju pri zagotavljanju notranje varnosti v policiji, Poročevalec: Boštjan Poklukar

8. Izhodišča za uradni obisk ministra za zunanje zadeve Ljudske republike Kitajske Wang Yi-ja 14. decembra 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

9. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na vrhu držav članic Srednjeevropske pobude 19. decembra 2019 v Rimu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

10. Informacija o udeležbi ministra za obrambo Karla Erjavca na otvoritvi Večnacionalnega centra za letalsko usposabljanje za podporo specialnim silam 11. decembra 2019 v Zadru,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

11. Informacija o opravljeni udeležbi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na konferenci ob 30. obletnici padca Berlinskega zidu 8. novembra 2019 v Berlinu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

12. Poročilo o uradnem obisku ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Miroslava Cerarja 17. in 18. oktobra 2019 v Republiki Ciper, (DOKONČNA OBARAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

13. Poročilo o uradnem obisku ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja 7. in 8. novembra 2019 v Hašemitski kraljevini Jordaniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

14. Poročilo o sodelovanju državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje Gregorja Strojina na zasedanju ad hoc odbora Sveta Evrope za umetno inteligenco od 18. do 20. novembra 2019 v Strasbourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s spremembami pogojev za upokojevanje in določitvijo višine pokojnine, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z zavarovanjem obmejnih delavcev, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s statusom internirancev taborišča Jasenovac, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

17A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s statistiko o brezposelnih in prejemnikih denarne socialne pomoči, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

17B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z zaposlovanjem tujih medicinskih sester in zdravstvenih delavcev, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

17C. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s premično kulturno dediščino, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z zdravstveno varnostjo policistov, Poročevalec: Boštjan Poklukar

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s priseljenci v Kranju,Poročevalec: Boštjan Poklukar

19A. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s stroški dela, Poročevalka: Andreja Katič

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s probacijo, Poročevalka: Andreja Katič

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nedovoljenimi in neupravičenimi vpogledi v zdravstvene podatke državljank in državljanov Slovenije,Poročevalec: Aleš Šabeder

21A. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z uvedbo parkirnine na ZTM, Poročevalec: Aleš Šabeder

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z razrešitvijo romske problematike v KS Senuše, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

23. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s povečanjem nadzora nad delovanjem nevladnih organizacij, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

Iskalnik