Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 54. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k prodaji stvarnega premoženja Univerze v Ljubljani – 7 samskih sob v Ljubljani, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

2. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti za izgradnjo elektro kabelske kanalizacije na parceli v lasti Univerze v Ljubljani in uporabi Fakultete za elektrotehniko, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

3. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-19Z213011 na Občino Škofja Loka, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

4. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-19Z213010 na Občino Dobrovnik, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

5. Predlog sklenitve sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, Poročevalec: Boštjan Poklukar

5A. Predlog seznanitve s sodno poravnavo v gospodarskem sporu tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

5B. Predlog povečanja Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leto 2019, v delu, ki se nanaša na povečanje kvot za zaposlitev po devetem odstavku 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), Poročevalec: Rudi Medved

5C. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja vitez Nacionalnega reda za zasluge Francoske republike slovenskemu državljanu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

6. Predlog imenovanja članov, predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor Univerze na Primorskem, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

7. Predlog imenovanja članice, predstavnice Vlade Republike Slovenije, v Upravni odbor Evro-sredozemske univerze (EMUNI univerze), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

8. Predlog imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za dopisno izobraževanje Univerzum, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

9. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Poročevalec: Aleš Šabeder

10. Predlog imenovanja slovenskih predstavnikov v meddržavno komisijo za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer