Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 53. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski, Poročevalec: Karl Erjavec

3. Predlog strategije kulturne dediščine 2020–2023, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

3A. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

4. Predlog soglasja k Programu dela Inštituta za narodnostna vprašanja za obdobje 2019–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

5. Predlog soglasja k spremembi cenika za lastno dejavnost PU 2030 Ministrstvo za pravosodje - Cenik nadaljevalnega izobraževanja za mediatorje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

6. Predlog sklepa o prerazporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 za javni zavod Slovenski gledališki inštitut, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

7. Predlog za spremembo projekta 2611-18-0901 Gradnja enote Dom za bivanje »Roza kocka« v veljavnem Načrtu razvojnih programov za obdobje 2019–2022, (DOKONČNA OBARAVNAVA)., Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

7A. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MDDSZ, MF, UOIM, Policija, MZZ, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, MZ), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

7B. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MDDSZ, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, MZZ, MKGP, MIZŠ, Predsednik RS, Policija, SVZ, MZ, DORS), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

8. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/14936 z dne 11. 10. 2019 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje v pravni red Republike Slovenije, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

8A. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/14933 z dne 11. oktobra 2019 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito v pravni red Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

9. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) v Bruslju 9. decembra 2019, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 9. decembra 2019 v Bruslju, Poročevalec: Aleš Šabeder

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje, socialna politika) 10. decembra 2019 v Bruslju, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

12. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 7. in 8. oktobra 2019 v Luxembourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

13. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 11. novembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA),Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

14. Informacija o nameravanem podpisu Dopolnila št. 3 k Memorandumu o soglasju o organizacijski strukturi za izvajanje in delovanje sistemov za zbiranje in izkoriščanje informacij z bojišča (BICES MOU), Poročevalec: Karl Erjavec

14A. Predlog prispevka Republike Slovenije Evropskemu sodišču za človekove pravice,Poročevalka: Andreja Katič

15. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na konferenci Rome Med 2019 – Sredozemski dialogi 6. in 7. decembra 2019 v Rimu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

16. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na Mednarodni konferenci o človekovih pravicah z naslovom »Uveljavljanje človekovih pravic v 21. stoletju«10. decembra 2019 v Berlinu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

16A. Informacija o obisku ministra za notranje zadeve Republike Severne Makedonije Oliverja Spasovskega 10. in 11. decembra 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Boštjan Poklukar

17. Informacija o obisku ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala 11. in12. decembra 2019 v Monaku, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

18. Informacija o delovnem obisku ministra za obrambo Republike Madžarske Tiborja Benka12. decembra 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Karl Erjavec

19. Informacija o sodelovanju državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje Gregorja Strojina na 33. plenarnem zasedanju Komisije Sveta Evrope za učinkovitost v pravosodju 5. in6. decembra 2019 v Strasbourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

19A. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo mag. Miloša Bizjaka na ministrskem srečanju Jadranske listine (A-5) 10. in 11. decembra 2019 v Republiki Albaniji, Poročevalec: Karl Erjavec

19B. Izhodišča za udeležbo predstavnice Republike Slovenije na 14. zasedanju Medvladnega odbora za varovanje nesnovne kulturne dediščine od 9. do 14. decembra 2019 v Bogoti,Poročevalec: mag. Zoran Poznič