Skoči do osrednje vsebine

Direktorica vladnega urada v Ženevi na predstavitvi nacionalnega poročila o stanju človekovih pravic

Slovenska delegacija pod vodstvom zunanjega ministra Mira Cerarja je 12. novembra v Ženevi na zasedanju delovne skupine za Univerzalni periodični pregled Sveta ZN za človekove pravice tretjič predstavila nacionalno poročilo o stanju človekovih pravic v Sloveniji. Članica delegacije je bila tudi direktorica UOIM, mag. Katarina Štrukelj.

V dialogu s Slovenijo je sodelovalo 84 držav, ki so pohvalile napredek Slovenije pri okrepitvi nacionalnih institucij za varstvo človekovih pravic, Varuha človekovih  pravic in Zagovornika načela enakosti ter sprejem nacionalnih  akcijskih načrtov za ženske, mir in varnost in za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu.

Slovenija je dobila pohvale tudi za napredek na področju varstva pravic starejših, enakosti spolov, pravic otrok, dostopa do zdravstva ter položaja pripadnikov manjšin in pravic migrantov.

Priporočila držav so se med drugim nanašala na dodatno varstvo pravic migrantov, ukrepe na področju sovražnega govora in nediskriminacije in zagotavljanje dodatnega varstva pravic Romov.

Priporočila  s tokratnega pregleda bo Slovenija pridobila v naslednjih dneh, do katerih se bo morala opredeliti do naslednjega zasedanja Sveta ZN-a za človekove pravice, marca 2020.

Nacionalno poročilo Slovenije je objavljeno tudi na spletnih straneh Sveta OZN za človekove pravice, kjer lahko dostopate tudi do poročil Urada visokega komisarja OZN za človekove pravice ter drugih deležnikov o stanju človekovih pravic v Sloveniji. Dostopna je tudi dokumentacija Slovenije s prvega in drugega kroga Univerzalnega periodičnega pregleda.