Skoči do osrednje vsebine

Državni proračun po devetih mesecih s 139 milijoni presežka

Državni proračun je imel v prvih devetih mesecih letošnjega leta 7,41 milijarde evrov prihodkov, medtem ko so odhodki znašali 7,27 milijarde evrov. Presežek je znašal 139 milijonov evrov.

Napisna tabla Ministrstva za finance | Avtor: Ministrstvo za finance

Od januarja do september 2019 so prihodki državnega proračuna znašali 7,41 milijarde evrov in so bili glede na primerljivo obdobje lani višji za 258,1 milijona evrov. Prilivi iz davčnih prihodkov so znašali 6,33 milijarde evrov, od tega je dohodnina znašala 922,6 milijona evrov. Nekoliko nižja rast prihodkov iz dohodnine glede na lani je posledica davčne razbremenitve regresa za letni dopust. Davek od dohodkov pravnih oseb je bil glede na primerljivo obdobje lani višji za 133 milijonov evrov in je znašal 778,3 milijona evrov. Rast prihodkov iz tega naslova pripisujemo višje obračunanim akontacijam in višjemu aprilskemu poračunu, kar je posledica boljšega poslovanja podjetij v lanskem letu in odmerjene akontacije davka za leto 2018. Prilivi iz davka na dodano vrednost so znašali 2,79 milijarde evrov, kar je za 3,8 % več glede na enako obdobje lani. Dinamika gibanja DDV je v največji meri odvisna od gibanja in rasti zasebne ter državne potrošnje.

Odhodki državnega proračuna so v prvih devetih mesecih letošnjega leta znašali 7,27 milijarde evrov in so glede na primerljivo obdobje lani višji za 469,9 milijona evrov. Za kar 12 % (95,4 milijona evrov) so se glede na enako obdobje lani znižali stroški za poplačilo domačih in tujih obresti. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je bilo glede na lani v tem obdobju namenjenih 107,2 milijona evrov več (11%), za 113 milijonov evrov (29,6 %) pa so bila višja tudi izplačila investicijskih odhodkov in transferov, ki so skupaj znašala 494,9 milijona evrov. Najvišjo rast beležimo na področju prometa in prometne infrastrukture, ključni razlog za to pa je pospešeno izvajanje projektov – tako tistih, ki so sofinancirani s sredstvi EU, kot tudi ostalih, saj so letošnji vremenski pogoji omogočili izvedbo nekaterih projektov že v začetku leta.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v devetih mesecih letošnjega leta zabeležila 14,13 milijarde evrov prihodkov in 13,9 milijarde evrov odhodkov.