Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 85. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport   Gradivo

2. Predlog za uvrstitev 16 novih projektov in spremembe štirih projektov v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019–2022, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo   Gradivo

3. Predlog uskladitvenega amandmaja k Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo

4. Predlog stališča Republike Slovenije do Sklepa Evropskega sveta sprejetega v dogovoru z Združenim kraljestvom, o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve  

5. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca na srečanju voditeljev skupine Prijateljev kohezije 5. novembra 2019 v Pragi, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

6. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 8. novembra 2019 v Bruslju, Predlagatelj: minister za finance

7. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (izobraževanje) s finančnimi ministri 8. novembra 2019 v Bruslju, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport

8. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca na srečanju na visoki ravni Strateškega dialoga o Zahodnem Balkanu 7. in 8. novembra 2019 v Ženevi, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

9. Izhodišča za obisk ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja 7. in 8. novembra 2019 v Hašemitski kraljevini Jordaniji, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

10. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na ministrskem srečanju držav Salzburškega foruma in 19. sestanku Odbora ministrov Konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi 6. in 7. novembra 2019 na Dunaju, Predlagatelj: minister za notranje zadeve    Gradivo

11. Informacija o udeležbi državne sekretarke v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na zaključni konferenci mednarodnega projekta Alpfoodway 29. oktobra 2019 v Milanu, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

12. Informacija o državniškem obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 6. in 7. novembra 2019 v Kraljevini Norveški, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

13. Predlog mnenja o podelitvi državnega odlikovanja Kraljevine Norveške z nazivom »Veliki križ« v redu »Sveti Olav« predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

14. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

15. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

16. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu tožeče stranke zoper odločbo št. 70101-15/2017/40 z dne 13. 6. 2019, Predlagateljica: ministrica za pravosodje