Skoči do osrednje vsebine

Vlada SDH pozvala k posredovanju informacije glede zamenjave članov poslovodstva Petrola

Vlada je na današnji dopisni seji sklenila pozvati Slovenski državni holding (SDH), da ji kot zakoniti upravljavec kapitalskih naložb Republike Slovenije najkasneje do 4. novembra 2019 posreduje informacijo v zvezi z zamenjavo članov poslovodstva družbe Petrol, s poudarkom na razlogih, vzrokih in posledicah zamenjave.

SDH je na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) pristojen za upravljanje vseh naložb Republike Slovenije v imenu in za račun države po lastni presoji in v skladu z zakonom. Med kapitalskimi naložbami v lasti Republike Slovenije, ki jih upravlja SDH, je tudi Petrol, ki je skladno z Odlokom o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države klasificiran kot pomembna naložba, v kateri želi država ohraniti ključne razvojne dejavnike. SDH pri uresničevanju svojih pravic in izpolnjevanju obveznosti ne sme posegati v neodvisnost organov družb, predvsem pa ne sme posegati v posamezne poslovne in vodstvene odločitve.

Upoštevajoč omenjeno je vlada na podlagi določb ZSDH-1, ki urejajo komunikacijo med državnimi organi in SDH, slednjega pozvala, da ji do 4. novembra 2019 posreduje informacijo o razlogih, vzrokih in posledicah zamenjave članov poslovodstva Petrola.

Republika Slovenija ima v Petrolu 10,1 % lastniški delež, skupaj z deležem SDH in Kapitalske družbe pa delež države znaša 31,6 %.