Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela Aneks št. 3 k Splošnemu dogovoru

Vlada je danes sprejela odločitev o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019. Z namenom, da se pacientom omogoči več storitev, izvajalcem pa zagotovi plačilo izvedenega večjega obsega programa, se z Aneksom 3 za leto 2019 povečuje obseg programa v specialistično ambulantni dejavnosti in obseg prospektivnega programa, še posebej na programih, kjer se srečujemo s čakalnimi dobami in čakajočimi.

Proces obravnave pacienta

Obseg izbranih specialistično ambulantnih dejavnosti se iz dosedanjih 5 % možnega preseganje programa, nadomesti s plačilom preseganja do 15 %. Vključene so naslednje specialistične ambulantne dejavnosti: urologija, internistika, otorinolaringologija, rehabilitacija, alergologija, kardiologija in vaskularna medicina, pediatrija, gastroenterologija, klinična genetika, pulmologija, ginekologija, maksilofacialna kirurgija, psihiatrija, obravnava bolezni dojk, nevrologija, ortopedija, tireologija…. Dodatno se omogoča tudi preseganje pogodbenega plana do 15 % pri operacijah na ožilju - krčne žile in operacijah kile v specialistično ambulantni obravnavi. Pri prospektivnih programih, ki so glede na veljavni Splošni dogovor plačani do plana, pa zagotavljamo možnost preseganja tega programa za 15 %. Sem spadajo naslednje operacije oz. posegi: angiografija, endoproteza kolka in kolena, ortopedska operacija rame, artroskopska operacija, endoproteza gležnja, operacije hrbtenice, operacije karpalnega kanala op.na ožilju arterije in vene, op.na ožilju krčne žile, operacije kile, operacije žolčnih kamnov.. Prav tako se z Aneksom št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 zagotavlja tudi plačilo po realizaciji za operacije na ožilju - arterije in vene.  Finančni učinek za leto 2019 je ocenjen na 10 mio eurov. Zaradi omejenih finančnih sredstev spremembe zaenkrat veljajo samo letošnje leto.

Med sprejetimi predlogi na arbitraži so partnerji soglasno sprejeli predlog cepljenja odraslih.  Pregled pred cepljenjem in cepljenje odraslih se plačuje po realizaciji brez omejitev. Ocenjujemo, da bo navedeno povečalo dostopnost odraslih do cepljenja in pozitivno vplivalo na dvig precepljenosti proti gripi in klopnemu meningoencefalitisu. Cepljenje  proti gripe se letos začne v začetku novembra.

Zaključili smo pilotni projekt, kjer smo vzeli najbolj kritično med čakalnimi dobami ortopedijo in pogledali procese predvsem na Ortopedski kliniki, preverili pa smo tudi procese na Ortopedski bolnišnici Valdoltra in zasebni kliniki Bitenc. Projekt smo izvajali med junijem in septembrom. Proces obravnave pacienta je zapleten, podatki so težko sledljivi. Cilj je optimizacija delovnega procesa. Pričakujemo, da bo naslednje leto število čakajočih nad nedopustno čakalno dobo upadlo.