Skoči do osrednje vsebine

Predstavniki Ministrstva za javno upravo so se v Helsinkih udeležili treh konferenc na temo e-uprave

V začetku tega tedna, med 21. in 23. oktobrom 2019, so v Helsinkih na Finskem v okviru finskega predsedovanja Svetu EU potekali trije dogodki s področja e-uprave: konferenca SEMIC 2019, konferenca »Digital Government Conference« in redno srečanje visokih predstavnikov s področja e-uprave.

V ponedeljek, 21. oktobra 2019 je Evropska komisija v okviru komitološkega programa ISA2 izvedla konferenco SEMIC 2019. Gre za vsakoletni dogodek s področja semantične interoperabilnosti, ki je ključnega pomena za uspešno delovanje digitalnega notranjega trga. Na dogodku se je zbralo okoli 200 udeležencev iz javnega in zasebnega sektorja, predstavnikov akademskega in poslovnega sveta. Letošnja konferenca je poudarila pomen inovativnih tehnologij pri zagotavljanju čezmejnih e-storitev za državljane in podjetja ter možnosti izmenjave podatkov pri takih  storitvah. Predstavnica Ministrstva za javno upravo dr. Alenka Žužek Nemec je s predstavnikom Švedske Hansom Ekstalom iz Urada za registracijo podjetij na Švedskem na povabilo Evropske komisije predstavila rezultate projekta TOOP iz Obzorja 2020 za čezmejno izmenjavo podatkov po načelu »Samo enkrat« pri izvajanju storitev za registracijo čezmejnega opravljanja dejavnosti.

V torek, 22. oktobra 2019, je potekala konferenca »Digital Government Conference«, s podnaslovom »Next steps for a human-centric digital government« z okoli 150 udeleženci iz javnega sektorja in Evropske komisije. Konferenca je potekala ravno dve leti po sprejetju Talinske ministrske deklaracije s cilji za razvoj e-uprave do leta 2022, zato je bil glavni poudarek pregled napredka in usmeritve za naprej, predvsem kot priložnost za pripravo predlogov za novo sestavo Evropske komisije. Na okroglo mizo, namenjeno razpravi o pomenu nove EU uredbe o vzpostavi enotnega digitalnega portala, t. i. EU uredba SDG in načela »Samo enkrat« na storitve za državljane in podjetja, je bila kot predstavnica Slovenije povabljena dr. Polonca Blaznik, direktorica Urada za informacijsko družbo na Direktoratu za informacijsko družbo in informatiko iz Ministrstva za javno upravo. Poudarila je, da imamo v Sloveniji dobro razvit sistem registrskih podatkov ter že uspešno uvedene platforme za zbiranje podatkov v različnih registrih. Za pravočasno implementacijo načela »Samo enkrat« v okviru EU uredbe SDG je potrebno sodelovanje med različnimi deležniki, tako doma kot tudi čezmejno.

Tretji dan, 23. oktobra 2019, so se sestali visoki predstavniki s področja e-uprave, ki se sicer redno srečujejo dvakrat letno. Slovenijo je predstavljal mag. Anton Ujčič, namestnik generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo in informatiko iz Ministrstva za javno upravo. Visoki predstavniki so obravnavali aktualne usmerjevalne politike ter pomen podatkov pri delovanju javne uprave. Evropska komisija ambiciozno zasleduje cilj vzpostavitve "Evropske platforme interoperabilnosti za javne uprave (EGIP)", pri čemer je na sestanku najavila, da bo v naslednjih šestih mesecih predstavila konkretne koncepte te platforme, ki naj bi državam članicam olajšala implementacijo politik in regulativ na EU ravni. Udeleženci so se tudi zavezali, da bodo skupaj z Evropsko komisijo do junija 2020 pripravili pregled stanja implementacije EU Uredbe za e-identifikacijo in storitve zaupanja na enotnem notranjem trgu (eIDAS) in identificirali njene pomanjkljivosti.