Skoči do osrednje vsebine

Zakonodaja že ustrezno omejuje prodajo in uporabo pirotehničnih izdelkov, potrebna je še večja osveščenost ljudi

Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o predlogu Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec) in ga pošlje Državnemu zboru.

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih že časovno in prostorsko omejuje prodajo in uporabo sicer najmanj motečih pokajočih izdelkov kategorije F1 ter prepoveduje uporabo, prodajo in posest motečih pokajočih izdelkov kategorije F2 in F3 (petard, dvojnih petard, bliskovitih petard). Prav tako prepoveduje preprodajo pirotehničnih izdelkov, njihovo predelavo zaradi povečanja učinkov, uporabo pirotehničnih izdelkov v drugih predmetih in lastno izdelavo pirotehničnih izdelkov ali zmesi, ki so glavni razlog za nesreče in poškodbe. Bistveno je tudi, da se lahko vsi ognjemeti izvajajo le s pirotehničnimi izdelki, ki so označeni z oznako CE.

Glede predloga za skrajšanje roka za prodajo in uporabo ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, vlada opozarja, da veljavni zakon omejitev njihove prodaje in uporabe že ureja strožje, kot je to določeno z Direktivo 2013/29 z 12. junija 2013 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo pirotehničnih izdelkov na trgu. Predlagana sprememba tudi ne bi bistveno pripomogla k večji varnosti ne za ljudi ne za živali in okolje. V kategorijo F1 namreč spadajo ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Predlagana sprememba tako ne bi pripomogla k zmanjšanju prednovoletnega pokanja, saj ga ne povzročajo izdelki kategorije F1, ampak v tujini kupljeni, vendar pri nas prepovedani pokajoči ognjemetni izdelki kategorije F2 in F3 (petarde različnih vrst). V celoti pa se prednovoletnemu pokanju ne bo mogoče izogniti zaradi odprtosti mej in skupnega notranjega trga, vsaj do spremembe pravne ureditve v sosednjih državah na podoben način, kot jo ima Slovenija. Sosednje države imajo namreč dovoljeno prodajo in uporabo pirotehničnih izdelkov (celo) z močnejšimi polnitvami kot pri nas.

Po mnenju vlade so prioriteta preventivni ukrepi, kot jih že vrsto let izvaja policija, predvsem z osveščanjem ljudi pri uporabi pirotehničnih izdelkov (v šolah, prek medijev in zdravstvenih ustanov). Le še večje osveščanje ljudi ob sočasnem nadzoru nad prometom in uporabo pirotehničnih izdelkov lahko dolgoročno prispeva k zmanjšanju zlorabe pirotehničnih izdelkov. Iz analiz policije je namreč razvidno, da je za ljudi in živali najbolj moteča uporaba ognjemetnih izdelkov kategorij F2 in F3, katerih glavni učinek je pok (petarde), in doma izdelanih oziroma predelanih pirotehničnih izdelkov, njihova nepravilna uporaba pa je tudi v večini primerov vzrok za težke telesne poškodbe.

Glede črtanja določbe, da je uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1 in F2 dovoljena tudi fizičnim osebam, mlajšim od 14 oziroma 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov, vlada meni, da je razprava o starostni omejitvi za uporabo pirotehničnih izdelkov sicer smiselna. A v praksi bi to lahko pomenilo, da bi te osebe izdelke dobile od drugih, ki jim je prodaja dovoljena, in jih uporabljale brez nadzora staršev ali skrbnikov. To po mnenju vlade pomeni opustitev bistvenega varovalnega elementa in namena zakona. Tudi policija ni zaznala poškodb s pirotehničnimi izdelki kategorije F1 (predvsem t. i. pirotehnične igrače), tudi tistimi, katerih glavni učinek je pok. Iz njenih analiz namreč izhaja, da sta razlog za poškodbe mlajših nepravilna uporaba prepovedanih petard in objestnost.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve