Skoči do osrednje vsebine

Svečana prisega pravosodnih policistov

Na Generalnem uradu Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij je danes, 23. oktobra 2019, potekala svečana prisega in podelitev uradnih izkaznic skupini novosprejetih pravosodnih policistov, ki so uspešno zaključili centralno usposabljanje in opravili zaključni preizkus znanja.

Pred v. d. generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij in ministrico za pravosodje je priseglo 14 pravosodnih policistk in policistov, ki so opravili vse obveznosti v sklopu programa usposabljanja. Delo bodo opravljali v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Ig in Dob ter Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje.

Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij poskušamo novim sodelavcem tekom usposabljanja podati čim več znanja in veščin, da bodo lahko svoje delo opravljali kompetentno, ob polnem spoštovanju človekovih pravic. Poleg znanj in tehnik s področja varnosti in pooblastil, zakonodaje, specifičnih obravnav in potreb zaprtih oseb, je za uspešno delo pravosodnega policista potrebno predvsem poznavanje socialnih veščin in dobre komunikacije. Pomemben poudarek pri usposabljanjih dajemo tudi etiki in integriteti ter varovanju osebnih podatkov. Nekaj glavnih poudarkov o poteku usposabljanja je na dogodku podal inštruktor pravosodnih policistov Bogdan Žibret, ki je nove sodelavce nagovoril z besedami: »Generacija,  zavedamo se, da so začetki dela v zaporskem sistemu težki. Pridobljeno znanje iz usposabljanja imejte kot trden temelj za nadgradnjo tega znanja. Bili ste pravi učenjaki. Pokazali ste resnost, voljo in spoštovanje do poklica, katerega boste opravljali vestno in častno. Skupaj smo prebrodili dobre in tiste težke trenutke. Danes ste tukaj, na začetku nove poti. Ponosni smo na vas, da bomo sodelavci.«

V. d. generalnega direktorja mag. Bojan Majcen je vsem pravosodnim policistkam in policistom čestital in se jim zahvalil, da so se odločili za zaposlitev v zaporskem sistemu. Izpostavil je pomen kakovostnega usposabljanja in prisege, s katero pravosodni policisti prejemajo polna pooblastila za svoje delo in z njenim uresničevanjem lahko učinkovito prispevajo k izpolnjevanju našega poslanstva ter k odgovornemu, humanemu in zakonitemu izpolnjevanju nalog ter zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je v nagovoru novim sodelavcem čestitala, da so se odločili za odgovoren poklic s plemenitim poslanstvom. Izpostavila je tudi pomen poslanstva samega zapora in zaposlenih v smeri, da se zaprte osebe v času prestajanja kazni usposablja za življenje na prostosti in bodo ob odhodu iz zapora lahko normalno zaživele.

Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij se veselimo kadrovskih okrepitev, ki postopoma blažijo pomanjkanje pravosodnih policistov. Kadrovske izzive rešujemo z različnimi sistemskimi in začasnimi ukrepi. Aktivnosti za pridobitev kadrov potekajo v več smereh. Poleg pravosodnih policistov, ki so danes podali prisego, se trenutno že usposablja nova skupina 24 pravosodnih policistov. Trenutno v celem zaporskem sistemu zaposlujemo 554 pravosodnih policistov za nedoločen čas in 32 pravosodnih policistov-kandidatov, ki jih zaposlujemo za določen čas. Izbrani so še 4 kandidati, s katerimi so v kratkem času predvidene zaposlitve, v teku pa so tudi javne objave za 33 novih pravosodnih policistov – kandidatov. Za 3 pravosodne policiste – kandidate v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni bodo prosta delovna mesta objavljena jutri. V okviru reševanja kadrovske problematike smo v nekaterih zavodih začasno že zaposlili tudi upokojene pravosodne policiste. Vlada RS pa se je pred kratkim seznanila s strokovno analizo in predlogi za ureditev možnosti zaposlovanja vojakov po 45. letu starosti v drugih ministrstvih, ki jih je pripravilo Ministrstvo za obrambo v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za pravosodje. Delujemo tudi v smeri izboljšanja statusa zaposlenih, med drugim je bila v ta namen imenovana delovna skupina za pripravo kolektivne pogodbe za zaporske delavce.

 

 

Pravosodni policisti | Avtor: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

1 / 3