Skoči do osrednje vsebine

Državni informacijski sistem MFERAC praznuje 20 let

Ministrstvo za finance je s posebno konferenco na Brdu pri Kranju danes obeležilo 20. obletnico uvedbe sistema MFERAC, ki podpira poslovanje proračunskih uporabnikov na finančnem, računovodskem in plačno-kadrovskem področju. Sistem smo v minulih 20 letih ves čas nadgrajevali in prilagajali potrebam uporabnikov, z razvojem pa bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Sistem MFERAC, ki ga upravljamo na Ministrstvu za finance, je širši javnosti morda neznan, a to ne zmanjšuje njegovega velikega pomena za delovanje države. Slednje bi bilo brez njega nemogoče. Predstavlja namreč ključni informacijski sistem na področju financ, računovodstva in upravljanja s kadri. Finančno-računovodski del sistema MFERAC uporablja skoraj 7000 uporabnikov, kadrovski del pa nekaj več kot 2000 uporabnikov. Med njimi so organi državne uprave, pravosodni organi, javni gospodarski zavodi, lokalna skupnost in drugi državni organi.

V sistemu MFERAC med drugim vodimo celotno finančno poslovanje, računovodske knjige državnega proračuna in ministrstev, obračunavamo stroške dela, evidentiramo službene poti in podobno. Sistem tako zagotavlja varno, pregledno in učinkovito poslovanje, povezan pa je tudi z drugimi sistemi v državi, med drugim s sistemi zdravstvene in pokojninske blagajne, Finančne uprave RS, bank in zavarovalnic.

Na konferenci so se zbrali nekdanji in sedanji sodelavci, ki so in bodo še naprej gradili oziroma nadgrajevali sistem MFERAC, pa tudi njegovi uporabniki in strokovnjaki s področja javnih financ in javnega računovodstva. Sistem MFERAC so na konferenci obravnavali z različnih vidikov, med drugim z vidika transparentnosti javnih financ, izvajanja revizij zaključnega računa proračuna, izmenjali pa so tudi izkušnje uporabnikov sistema in se dotaknili prihodnjih načrtov za nadaljnji razvoj sistema.