Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 49. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za upravljavca poslovnih prostorov in garaž v stavbi na naslovu Kidričeva ulica 24B, Celje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

2. Predlog določitve Doma upokojencev Sežana kot dokončnega upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

3. Predlog določitve Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar kot dokončnega upravljavca nepremičnine v lasti Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

4. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnine v k. o. 2248 Tolmin, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

5. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, Poročevalec: Boštjan Poklukar

5A. Predlog pooblastila Vlade Republike Slovenije Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za vložitev predloga za dopustitev revizije ter zastopanje v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi, Poročevalka: Andreja Katič

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

5B. Predlog sprememb priloge 1 sklepa Vlade RS št. 10003-19/2013/8 z dne 11. 7. 2013 - Seznam delovnih mest v Stalnem predstavništvu RS pri EU v Bruslju za čas izvedbe in predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

6. Predlog prenehanja funkcije okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu, Poročevalka: Andreja Katič

7. Predlog odločbe o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti, Poročevalka: Andreja Katič

8. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv - Slovenija - Transplant, Poročevalec: Aleš Šabeder

9. Predlog mnenja o kandidatih, prijavljenih na eno razpisano mesto kandidatke ali kandidata za sodnico ali sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu, Poročevalka: Andreja Katič