Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 48. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog opredelitve do Poročila s sklepi Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ob obravnavi problematike odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave, Poročevalec: Simon Zajc

2. Predlog odgovora na pobudo Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, da se v proračunu Republike Slovenije zagotovi več sredstev za investicije ter omogoči učinkovitejše črpanje evropskih sredstev za projekte gradnje cest, šol in vrtcev ter za programe odpravljanja posledic naravnih nesreč, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju, Poročevalec: Rudi Medved

4. Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 2. in 3. februarja 2019, Poročevalec: Simon Zajc

4A. Predlog spremembe Programa odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v Sloveniji v letu 2018 (junij, julij, oktober), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

5. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Povečanje osnovnega kapitala družbe, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

6. Predlog rebalansa št. 1 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d. o. o. za leto 2019,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

7. Letno poročilo Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

8. Predlog za uvrstitev štirih novih projektov v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

9. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MZZ, MJU, MF, MKGP, MDDSZ),(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

9A. Informacija o predlogih projektov Republike Slovenije za tehnično pomoč v zvezi z izvajanjem Programa Evropske komisije za podporo strukturnim reformam za leto 2020, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

10. Poročilo o pogajanjih za sklenitev sporazuma o prenehanju veljavnosti bilateralnih investicijskih pogodb med državami članicami Evropske unije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z zgornjo mejo za leto 2021, letnim zneskom za leto 2020, prvim obrokom za leto 2020 ter okvirno in nezavezujočo napovedjo pričakovanih letnih zneskov prispevkov za leti 2022 in 2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki naj se v imenu Evropske unije zastopa na osmi seji upravnega organa Mednarodne pogodbe o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju za obdobje največ enega leta, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu v imenu Evropske unije in začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o podaljšanju protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki preneha veljati 15. novembra 2019, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec


15. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 25. junija 2019 v Luxembourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 24. septembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za kmetijstvo od 22. do 24. septembra 2019 v Helsinkih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje) 26. in 27. septembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

19. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve in trgovino Madžarske, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

20. Informacija o nameravanem podpisu dogovora v obliki izmenjave pisem o vpisu satelita Trisat v register vesoljskih objektov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

21. Informacija o pristopu Urada Republike Slovenije za meroslovje k WELMEC e.V. – Evropskemu združenju za zakonsko meroslovje, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

22. Izhodišča za uradni obisk predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca28. oktobra 2019 v Budimpešti, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

23. Izhodišča za obisk ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja 29. in 30. oktobra 2019 v Združenih arabskih emiratih, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

24. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška od 3. do6. novembra 2019 na Kitajskem, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

24A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 18. generalni konferenci Organizacije Združenih narodov za industrijski razvoj - UNIDO od 3. do 7. novembra 2019 v Abu Dhabiju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

24B. Izhodišča za II. zasedanje Medvladne slovensko-vietnamske komisije za gospodarsko sodelovanje 7. in 8. novembra 2019 v mestu Hanoju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

25. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na 5. zasedanju vrha turizma pobude CEEC + Kitajska od 22. do24. oktobra 2019 v Rigi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

26. Izhodišča za udeležbo predstavnika Republike Slovenije na 7. zasedanju pogodbenic Sporazuma o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in sosednjega atlantskega območja od 4. do 8. novembra 2019 v Istanbulu, Poročevalec: Simon Zajc

27. Informacija o udeležbi Marka Mavra, državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor, na Konferenci o gospodarstvu z naslovom ''Sinergije – ključ do regionalnega uspeha'' 24. in25. oktobra 2019 v Budvi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

28. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o opravljenem uradnem obisku predsednika Republike Indije Rama Natha Kovinda od 15. do 17. septembra 2019 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z mučenjem in zanemarjanjem psov, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec