Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 48. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o filmski koprodukciji (revidirane), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prispevkih za socialno varnost, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

3. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Poročevalec: Aleš Šabeder

3A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

4. Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2018, Poročevalec: Rudi Medved

5. Poročila o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države za druge državne organe za leto 2018, Poročevalec: Rudi Medved

6. Predlog odgovora na pobudo Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov v zvezi s projektom ustanovitve pokrajin, Poročevalec: Rudi Medved

7. Predlog odgovora na vprašanje Interesne skupine lokalnih interesov glede zagotavljanja kontinuiranega delovanja in širitve programov na področju duševnega zdravja, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

8. Izhodišča za pogajanja za sklenitev Kolektivne pogodbe za gozdarsko dejavnost – normativni del, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

9. Predlog soglasja upravnim enotam na nivoju skupine proračunskih uporabnikov SPU 62 k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenskih postavkah Vplačane tiskovine preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

III. ZADEVE EU

10. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Drugem evropskem vrhu o izobraževanju 26. septembra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

11. Predlog odgovora Republike Slovenije glede implementacije priporočil nadzorstvenega mehanizma po Konvenciji Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi v okviru drugega ocenjevalnega cikla, Poročevalec: Boštjan Poklukar

12. Okvirni program mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije za obdobje od leta 2016 do 2019 – druga revizija, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

12A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 40. zasedanju generalne konference UNESCO od 12. do 27. novembra 2019 v Parizu, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

13. Informacija o sodelovanju državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje Gregorja Strojina na stranskem dogodku v okviru 74. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov pod naslovom »Umetna inteligenca: tehnologija v službi človeštva; vzpostavljanje pravnih standardov« 28. oktobra 2019 v New Yorku, Poročevalka: Andreja Katič

14. Informacija o sodelovanju državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje Gregorja Strojina na zasedanju Odbora o kvaliteti v pravosodju v okviru Komisije Sveta Evrope za učinkovitost v pravosodju 30. in 31. oktobra 2019 v Benetkah, Poročevalka: Andreja Katič

15. Informacija o udeležbi direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti mag. Stanka Baluha na 18. zasedanju Ad hoc odbora strokovnjakov Sveta Evrope za vprašanja Romov (CAHROM) od 28. do 31. oktobra 2019 v Strasbourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Stanko Baluh

16. Informacija o opravljeni udeležbi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na slovesnosti ob 80. obletnici začetka II. svetovne vojne 1. septembra 2019 v Varšavi,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 69. zasedanju Regionalnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo od 16. do 19. septembra 2019 v Kopenhagnu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

18. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Tilna Božiča na »Zaposlitvenem sejmu« 19. septembra 2019 v Beogradu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

19. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve mag. Dobrana Božiča na Varšavskem varnostnem forumu (WSF) 2. in 3. oktobra 2019 v Varšavi,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Mihe Kordiša v zvezi s spomenikom slovenskim pripadnikom vermahta v Moskvi, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka s primerjalnim pogledom ureditve javnih radiotelevizij v vseh državah članicah Evropske unije, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi s slovenskimi napisi na Hrvaškem, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar