Skoči do osrednje vsebine

80. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je sprejela predloga stališč do predloga sklepa Sveta EU o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo in k Sklepu Sveta EU o spremembi Sklepa (EU) o podpisu, v imenu Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo.

Sklenitev Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz EU

Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog stališča do predloga sklepa Sveta EU o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo.

Po trikratni zavrnitvi besedila Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, kot je to predvideno v 50. členu Pogodbe o Evropski uniji, ki ga je z EU v novembru 2018 dogovorila vlada britanske premierke Therese May, s strani britanskega parlamenta in po dvakratnem podaljšanju datuma izstopa z 29. marca 2019 na 12. april 2019 in kasneje na 31. oktober 2019, odobrena s strani Evropskega sveta, so se med Združenim kraljestvom in EU nadaljevali pogovori glede nekaterih ključnih vsebinskih vprašanj. Pogajanja so bila povezana predvsem z vprašanjem varovala za irsko mejo, ki je bilo od vsega začetka največja težava za potrditev sporazuma z britanske strani.

Pogajanja, ki so se intenzivirala v septembru in oktobru 2019, pred zasedanjem Evropskega sveta 17. in 18. oktobra 2019, so pripeljala do novega dogovora. Ta v besedilu Izstopnega sporazuma določa nov Protokol o Irski/Severni Irski ter podaja novo politično deklaracijo o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom.

Glede ostalih, že dogovorjenih določil izstopnega sporazuma Slovenija ohranja svoja že izražena stališča. Pri tem Slovenija še posebej izpostavlja dejstvo, da bodo z doseženim dogovorom obveljala določila, ki zagotavljajo pravice državljanov na obeh straneh.

Slovenija podpira tudi novo oblikovano politično deklaracijo. Dogovor pritrjuje prizadevanjem Slovenije, da naj EU z Združenim kraljestvom ohrani tvorno in vseobsegajoče sodelovanje tudi po izstopu iz EU, še posebej glede gospodarskega sodelovanja in trgovine. Politična deklaracija o prihodnjih odnosih predvideva ambiciozen sporazum o prosti trgovini z ničelnimi tarifami in kvotami med EU in Združenim kraljestvom, temelječ na enakih konkurenčnih pogojih, kar bo še naprej omogočalo odprto in pošteno konkurenco.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve


Sporazum o izstopu Združenega kraljestva iz EU in Evropske skupnosti za atomsko energijo

Vlada je sprejela predlog stališča k Sklepu Sveta o spremembi Sklepa (EU) o podpisu, v imenu Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo.

Spremembe besedila sporazuma se nanašajo na Protokol o Irski/Severni Irski. Določen je nov carinski aranžma, določilo demokratičnega soglasja, področje DDV in trošarin ter politična deklaracija, ki predvideva sporazum o prosti trgovini med EU in Združenim kraljestvom, temelječ na enakih konkurenčnih pogojih.

Sporazum med drugim zagotavlja pravno operativno rešitev za preprečitev nastanka trde meje med Irsko in Severno Irsko ter zagotavlja pogoje za zaščito gospodarstva irskega otoka in celovitost enotnega trga EU.

Dogovor pritrjuje prizadevanjem Slovenije, da naj EU z Združenim kraljestvom ohrani tvorno in vseobsegajoče sodelovanje tudi po izstopu iz EU, še posebej glede gospodarskega sodelovanja in trgovine.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve