Skoči do osrednje vsebine

Konferenca izvajalcev notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov 2019 uspešno izvedena

Urad RS za nadzor proračuna je 15. oktobra 2019 v Ljubljani izvedel zdaj že tradicionalno letno konferenco izvajalcev notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov, ki je bila namenjena notranjim revizorjem, zaposlenim pri proračunskih uporabnikih, in zunanjim izvajalcem storitev notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov.

Rdečo nit letošnje konference smo poimenovali »Notranja revizija v koraku s časom«, saj se zavedamo, da poklic notranjega revizorja terja stalno osvajanje novih strokovnih znanj s področja dela, spremljanje zakonodajnih novosti in novosti pri strokovnih podlagah in smernicah za delo,  pa tudi osvajanje drugih znanj, ki povečujejo učinkovitost, prepoznavnost in vpliv notranjega revizorja. K sodelovanju smo povabili domače in tuje strokovnjake in poklicne kolege, ki so udeležencem predstavili izjemno zanimive in aktualne teme.   

 Po uvodnem pozdravu direktorja urada Dušana Sterleta je udeležence konference nagovoril mag. Vojmir Urlep, državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade RS, ki je poudaril, da javna uprava deluje v hitro spreminjajočem se okolju, ki terja okretne, učljive in prilagodljive nosilce nalog, zato je izobraževanje ključnega pomena za uspešno delo.

 Izrekel je priznanje prispevku notranjih revizorjev k zakoniti, smotrni in pregledni porabi javnih sredstev in dodal, da se Vlada Republike Slovenije zaveda tudi tega, da je za kvalitetno izpolnjevanje nalog notranjih revizorjev potrebno zagotavljati ustrezne pogoje.

 Izrazil je prepričanje, da bi bila po 17 letih od uvedbe notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov gotovo potrebna tudi določena preveritev in prevetritev obstoječega sistema in da  je vlada dojemljiva za vsakršne predloge v smeri izboljšanja poslovanja z javnimi sredstvi, zato podpira iskanje novih, boljših rešitev in je naklonjena povezovanju Urada RS za nadzor proračuna s sorodnimi institucijami v tujini.

 Dodal je še, da je izmenjava znanja in izkušenj s sorodnimi tujimi inštitucijami in njihovimi strokovnjaki zelo dobrodošla, zato ga veseli, da  bodo na konferenci predstavljene zanimive teme s področja notranjega revidiranja v javni upravi poleg domačih strokovnjakov predstavili tudi kolegi iz Finske, z Nizozemske in iz Evropske komisije.

 Uvodnemu nagovoru so sledile prezentacije naših poklicnih kolegov iz tujine. Leslie Milne iz notranjerevizijske službe Evropske komisije je predstavil izvajanje notranje revizije smotrnosti poslovanja proračunskih uporabnikov. S predstavitvijo sodelovanja Funkcije vladnega finančnega kontrolorja in notranjih revizorjev z Računskim sodiščem sta konferenco nadaljevali Heli Iirola z Ministrstva za finance Republike Finske in Paulina Taavitsainen iz Računskega sodišča Republike Finske, Marlies Ypma iz Centralne vladne notranjerevizijske službe Ministrstva za finance Kraljevine Nizozemske pa je predstavila zanimivo in za nas novo temo revidiranje organizacijske kulture.

 Poleg strokovnjakov iz tujine so poučne in zanimive teme predstavili tudi domači strokovnjaki. Aleksandra Vugrin z Računskega sodišča Republike Slovenije s temo Vizualizacija podatkov kot sredstvo učinkovite komunikacije z uporabniki in Vesna Sodnik s temo Notranji revizorji – vplivnejši in opaznejši ob učinkoviti komunikaciji sta nas seznanili, kako z učinkovito osebno in pisno komunikacijo ter uporabo različnih orodij svoje delo lahko bolj uspešno predstavimo uporabnikom naših informacij. Mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke RS pa je v svoji prezentaciji podal usmeritve za revidiranje trenutno zelo aktualnega področja varovanje osebnih podatkov.  

 Konference se je udeležilo 123 notranjih revizorjev, uslužbencev urada in gostov z drugih inštitucij, med drugim z Računskega sodišča RS, Slovenskega inštituta za revizijo, Inštituta notranjih revizorjev Slovenije – IIA Slovenija in Centra za razvoj financ – CEF.

  

Predstavitve predavateljev:

Aleksandra Vugrin - Vizualizacija podatkov kot sredstvo učinkovite komunikacije z uporabniki

Andrej Tomšič - Usmeritve pri revidiranju varovanja osebnih podatkov pri proračunskem uporabniku

Heli IIrola + Paulina Taavitsainen - Cooperation og the Government Financial Controller's function with the National Audit Office

Leslie Milne - Conducting Performance Audits in the Public Sector

Marlies Ypma - On auditing culture - why, what & how

Vesna Sodnik - Notranji revizorji -vplivnejši in opaznejši ob učinkoviti komunikaciji