Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Katič v Novi Gorici

Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je danes mudila na delovnem obisku v Novi Gorici.

Ministrica se je v dopoldanskem času na sedežu zunanjega oddelka Državnega odvetništva v Novi Gorici srečala z vodjo oddelka, višjo državno odvetnico Heleno Kodela Rupnik. Na sestanku so zaposleni ministrico seznanili s podatki o poslovanju, prisotni pa so spregovorili tudi o ustreznosti prostorov ter varnostni problematiki.

Sledilo je srečanje ministrice s predsednikom Okrožnega sodišča Nova Gorica Goranom Klavoro. Na sestanku so bile prisotne tudi predsednice okrajnih sodišč Ajdovščina, Idrija, Tolmin ter predsednik okrajnega sodišča Nova Gorica. Ministrica je po srečanju poudarila, da so terenski obiski in izmenjava mnenj s pravosodnimi deležniki vedno dobrodošli, saj se ob seznanitvi s pogoji dela na neposreden način, ne le ob branju statističnih podatkov, pripravijo najboljše rešitve in najbolj usklajeni predlogi zakonodajnih sprememb.

Predsednik Okrožnega sodišča Nova Gorica je ministrici Katič predstavil novo ureditev dostopa za funkcionalno ovirane osebe. Gre za pomembno pridobitev, saj lahko že ena sama stopnica za posameznika predstavlja nepremagljivo oviro.

Leta 2017 je bila izdelana projektna naloga za ureditev neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov pravosodnih organov funkcionalno oviranim osebam na 34 lokacijah, ki predstavlja podlago za postopno naročanje projektne dokumentacije za ureditev dostopov za invalide in nato tudi za samo izvedbo dostopov. Še v istem letu je Ministrstvo za pravosodje pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za dobavo, montažo in zagon dvigala v objektu Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Dela na omenjenem objektu so bila končana v začetku letošnjega leta in tako je dvigalo pripravljeno za uporabo gibalno oviranih oseb, ki so imele do sedaj precej otežen dostop do sodišča.

Po ogledu dvigala se je ministrica za pravosodje na sedežu Okrožnega državnega tožilstva srečala z vodjo Okrožnega državnega tožilstva Nova Gorica Damijano Bandelj. Beseda je nanesla na novelo ZKP-N, ki je prinesla spremembe glede prevajanja pri procesnih dejanjih. Novela dopolnila veljavni 8. člen ZKP, ki opredeljuje jezik v postopku, z rešitvami, ki so bile potrebne zaradi implementacije t. i. Direktive o žrtvah.

Ministrica je obiskala tudi Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, oddelek Nova Gorica. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja URSIKS ter direktorica ZPKZ Koper po pooblastilu sta ministrici predstavila kadrovsko problematiko, s katero se srečujejo v zavodu, ki izvršuje pripor, zaporno kazen do šest mesecev ter izvrševanje nadomestnega zapora.

Ministrica Katič se je ob zaključku delovnega obiska v Novi Gorici sestala tudi z županom Mestne občine Nova Gorica dr. Klemnom Miklavičem.