Skoči do osrednje vsebine

Prva obsodilna sodba zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi v primeru nezakonitih klicnih centrov

17. septembra 2019 je postala pravnomočna prva obsodilna sodba zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi v primeru nezakonitih klicnih centrov, ki jo je 11. junija 2019 izdalo Okrožno sodišče v Mariboru.

Organizirana mednarodna kriminalna združba je na ozemlju Republike Slovenije na različnih lokacijah dalj časa izrabljala večje število žrtev tako, da so te žrtve za člane kriminalne združbe v klicnih centrih izvrševale kazniva dejanja goljufije na škodo državljanov Ljudske republike Kitajske. Obtoženci so žrtve zaklenili v klicne centre, jim omejili svobodo gibanja, jih izolirali od okolja, jim omejevali in nadzorovali stike s sorodniki, odvzeli osebne dokumente, denar in telefonske aparate ter z različnimi pravili, navodili, zahtevami, grožnjami in kaznimi dosegli, da so po navodilih vodje posameznega klicnega centra izvrševali kazniva dejanja goljufije.

Zoper organizirano mednarodno kriminalno združbo je bila julija 2018 na Okrožno sodišče v Mariboru vložena obtožnica zoper sedem fizičnih oseb (trije državljani Republike Slovenije in štirje državljane Republike Kitajske iz Tajvana) zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113. členu Kazenskega zakonika.

Med glavno obravnavo, ki poteka od aprila 2019 dalje, je eden izmed državljanov Republike Kitajske iz Tajvana krivdo priznal. Sodni senat je priznanje krivde sprejel in obdolženega spoznal za krivega kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113. členu Kazenskega zakonika. Izrekel mu je kazen treh let in osmih mesecev zapora, denarno kazen in ukrep izgona tujca iz države. Pritožbo zoper izrečeno sankcijo je Višje sodišče v Mariboru septembra 2019 zavrnilo in potrdilo kazen, ki jo je izreklo sodišče na prvi stopnji. Sodba je tako 17. septembra 2019 postala pravnomočna.

O trgovini z ljudmi

Trgovino z ljudmi opredeljujejo različne definicije. Najpogostejša in najbolj prepoznavna opredelitev trgovine z ljudmi je trgovina z ženskami in otroki kot posebej občutljivo kategorijo oseb, z namenom spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja. Cilj trgovine z ljudmi je tudi prisilno služabništvo, prisilno izkoriščanje delovne sile, prisilno beračenje, trgovina s človeškimi organi in podobno.

Če veste za tak primer, napišite anonimno prijavo trgovine z ljudmi. V prijavo napišite čim več podatkov, ki bodo policiji v pomoč pri preiskovanju in ukrepanju:

  • kje in kdaj se to dogaja,
  • kaj se dogaja, kako,
  • kdo naj bi bili storilci, kdo so žrtve in podobno.

18. oktober je evropski dan boja proti trgovini z ljudmi.

Več informacij o boju proti trgovini z ljudmi.