Skoči do osrednje vsebine

75. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je sprejela mnenji o Predlogu zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in o predlogu novele Zakona o dohodnini. Vlada ne podpira poslanskih predlogov novel zakonov, ker nista primerna za nadaljnjo obravnavo.

Vlada je sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec) in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Vlada pojasnjuje, da je iz besedila predlaganega zakona razbrati, da gre za vsebinsko enake predloge, kot so jih v sprejem Državnemu zboru v mesecu marcu 2019 že posredovali poslanci. Vlada RS je na takratni predlog zakona posredovala obširna pojasnila, zaradi katerih je menila, da predlog zakona ni ustrezen. Stališče Vlade RS se do izpostavljene tematike v vmesnem času ni spremenilo.

Vlada je dodatno pojasnila, da tudi sama pripravlja zakonodajo, ki bo med drugim naslovila tudi višino prejemkov iz invalidskega zavarovanja. Priprava je v sklepni fazi in bo v Državni zbor posredovana v najkrajšem možnem času, pri čemer so rešitve usklajene tudi s socialnimi partnerji.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Vlada ne podpira poslanskega predloga novele Zakona o dohodnini

Vlada je na dopisni seji sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o dohodnini, ki ga je DZ predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom. Vlada predloga ne podpira in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Predlagatelji predlagajo znižanje stopenj dohodnine v vseh dohodninskih razredih za dve odstotni točki, zvišanje splošne dohodninske olajšave na 4000 evrov, zvišanje mej dohodninskih razredov za 2000 evrov in usklajevanje davčnih olajšav ter neto letne davčne osnove z indeksom cen življenjskih potrebščin (inflacijo), ne glede na njihovo višino.

Vlada se zaveda pomena ugodnega poslovnega okolja in vplivov na konkurenčnost slovenskega gospodarstva, zato je že pripravila predloge za razbremenitev dela, ki bodo okrepili konkurenčnost poslovnega okolja ter ugodno vplivali na vzdržno gospodarsko rast in povečanje globalne konkurenčnosti Slovenije. Predlogi za razbremenitev dela gredo v smeri zvišanja splošne olajšave, spremembe načina določitve dodatne splošne olajšave in spremembe dohodninske lestvice na način, da se v največji meri razbremeni drugi in tretji dohodninski razred. Pri tem pa je že uveljavljena rešitev v smeri razbremenitve regresa z dohodnino do višine 100 % povprečne plače.

Vsekakor pa je pomembno, da ti ukrepi ne morejo biti le na strani zniževanja davčnih bremen, temveč je treba tovrstne ukrepe obravnavati premišljeno in predloge oblikovati s ciljem prestrukturiranja bremen javnih dajatev, s čimer se bo lahko še naprej zagotavljal približno enak obseg javnih dobrin in storitev, hkrati pa zasledoval tudi cilj javnofinančne konsolidacije.

Na podlagi navedenih ugotovitev in dejstev vlada poslanskega predloga novele Zakona o dohodnini ne podpira in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Vir: Ministrstvo za finance

Iskalnik