Skoči do osrednje vsebine

Informacija potrošnikom glede kupljenih letalskih vozovnic Adrie Airways

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dne 30. 9. 2019 je bila na spletni strani adria.si in v medijih objavljena novica, da je družba Adria Airways, d.o.o., na okrožnem sodišču v Kranju vložila predlog za stečajni postopek družbe. Zakonski rok, v katerem mora pristojno sodišče odločiti o začetku stečajnega postopka je 3 dni. Adria Airways je bila zaradi predloga za stečajni postopek in nato odvzema licence izbrisana iz sistema Amadeus, s katerim upravlja Mednarodno združenje za zračni transport (IATA). To tudi pomeni, da za neizvedene lete Adrie Airways potnikom ne bodo zagotovljeni nadomestni leti. Evropski potrošniški center sporoča, da izvedba nekaterih potovanj sicer ni ogrožena, potniki, ki so ali bodo ostali brez prevoza, pa imajo nekaj možnosti za pridobitev povračila cene letalske vozovnice.

Če so letalsko vozovnico plačali s kreditno kartico in so nakup opravili nedavno, Evropski potrošniški center potrošnikom svetuje, da se pri banki, izdajateljici plačilne kartice (Visa, Mastercard, …), pozanimajo o možnosti povračila denarja zaradi neopravljene storitve v okviru reklamacijskega postopka. Ta postopek pri banki je na primer možno uporabiti v primeru neavtoriziranih plačil, ob ne-dobavi blaga ali zaradi neizvršene storitve, večkrat zaračunanem blagu oz. storitvi in podobno.

Reklamacijske postopke banke vodijo v skladu s pravili kartičnih shem, vsak primer pa se obravnava individualno. Postopki, ki omogočajo povračila, se zato lahko razlikujejo glede na pravila posameznih bank in glede na ponudnika kreditne kartice - nekatere kreditne kartice lahko celo vključujejo turistično zavarovanje.

Vsekakor je priporočljivo, da potrošniki banko čim prej seznanijo z njihovim zahtevkom in priložijo ustrezna dokazila (dokazilo o plačani storitvi, obvestilo o odpovedanem letu, …).

Če banka zavrne izplačilo in potnik meni, da neupravičeno, se lahko obrne tudi na organ za izvensodno reševanje potrošniških sporov, ki deluje pri Združenju bank Slovenije.

V skladu z informacijo, ki jo je objavil Tržni inšpektorat Republike Slovenije, se morajo potrošniki, ki imajo kupljena paketna potovanja pri turističnih agencijah (kjer je poleg letalskega prevoza vključena tudi nastanitev in morebitne ostale storitve), za morebitne informacije obrniti neposredno na turistične agencije, s katerimi imajo sklenjene pogodbe. Pri teh pogodbah namreč ni nujno, da je agencija kupila let pri prevozniku Adria Airways, temveč pri kakšnem drugem letalskem prevozniku in bo potovanje tudi nemoteno izvedla. Tudi v primeru, da je bil let kupljen pri letalskem prevozniku Adria Airways, to še ne pomeni, da potovanje ne bo realizirano. Za izpolnitev take pogodbe odgovarja organizator potovanja in sicer ne glede na to, ali vključene potovalne storitve izvaja sam ali jih izvaja drugo podjetje.

V primeru, da so potniki letalsko vozovnico kupili preko turistične agencije ali drugih posrednikov pri prodaji vozovnic in vozovnica ni bila del paketnega potovanja turistične agencije, potnikom svetujemo, da se obrnejo na prodajalca in preverijo ali so ob nakupu vozovnice (ali posebej) kupili tudi zavarovanje letalske vozovnice, ki bi krilo tovrstne primere (rizike). Možni so tudi primeri, da je vozovnica kupljena pri enem letalskem prevozniku in je drug letalski prevoznik (npr. Adria) zgolj nameraval operativno izvesti let ali del leta (v primeru več povezovalnih letov). Takrat je letalski prevoznik, ki je vozovnico prodal, dolžan potniku zagotoviti ustrezen nadomestni let oz. spremembo poti.

Tretja možnost, ki je tudi najbolj neugodna za potrošnika, je da počaka na odločitev sodišča glede uvedbe stečajnega postopka.  Te postopke ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki je v pristojnosti Ministrstva za pravosodje.

Če bo nad Adrio Airways uveden stečajni postopek, naj se potniki, ki imajo terjatve zaradi neizvedenih letov, za nadaljnje informacije obrnejo na pristojno ministrstvo.

Informacija Ministrstva za zunanje zadeve