Skoči do osrednje vsebine

Državni proračun v osmih mesecih s presežkom

V državni proračun se je v prvih osmih mesecih steklo nekaj manj kot 6,58 milijarde evrov prihodkov, kar je 2,8 % več kot v enakem obdobju leto prej. Odhodki so narasli za 7,4 % na dobrih 6,55 milijarde evrov, državni proračun pa je tako v tem obdobju ustvaril 22,9 milijona evrov presežka.

Bankovci za 200 evrov | Avtor Bigstock

Davčni prihodki kot glavni proračunski vir so se v prvih osmih mesecih glede na enako lansko obdobje zvišali za 4,9 % na nekaj manj kot 5,66 milijarde evrov. Prilivi iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb so zahvaljujoč dobremu poslovanju podjetij narasli za 21 % na nekaj manj kot 704 milijone evrov. Rast potrošnje medtem še naprej vpliva na rast prilivov iz naslova DDV, ki so se zvišali za 3,8 % na dobrih 2,5 milijarde evrov.

Na postavki dohodnine smo beležili nižjo rast, dosegla je 0,5 %, kar je predvsem posledica davčne razbremenitve regresa za letni dopust. Skupaj so prihodki iz dohodnine dosegli dobrih 807 milijonov evrov. Prihodki od trošarin so se medtem znižali za 1,4 % na nekaj manj kot 1,01 milijarde evrov.

Na strani odhodkov zaradi aktivnega upravljanja javnega dolga še naprej beležimo nižje izdatke za poplačilo domačih in tujih obresti. V prvih osmih mesecih so se glede na enako lansko obdobje znižali za 13,5 % na nekaj manj kot 626 milijonov evrov.

Višje izdatke še naprej beležimo pri stroških dela, med drugim zaradi rednega napredovanja javnih uslužbencev in ukrepov v okviru dogovora s sindikati javnega sektorja. Sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost zaposlenih v ožji državni upravi so se tako zvišala za 9,4 % na nekaj manj kot 902 milijona evrov, sredstva za plače in prispevke zaposlenih v širši javni upravi v okviru tekočih transferov v javne zavode pa so narasla za 6,7 % na dobrih 1,14 milijarde evrov.

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom smo v prvih osmih mesecih namenili nekaj manj kot 972 milijonov evrov, kar je 11,3 % več kot v enakem obdobju lani. Med temi so se za 6,6 % na 379,6 milijona evrov povišali družinski prejemki in starševska nadomestila ter za 37,3 % na 262,9 milijona evrov transferi za zagotavljanje socialne varnosti. Izdatki za denarno socialno pomoč so narasli za 26,5 % in skupaj znašajo 179,8 milijona evrov.

Izdatki za blago in storitve so narasli za 4,6 % na dobrih 485 milijonov evrov, predvsem na račun višjih izdatkov za modernizacijo enot Slovenske vojske ter vzdrževanje železniške in cestne infrastrukture. Izplačila investicijskih odhodkov in transferov so se zvišala za 26,8 % na nekaj manj kot 421 milijonov evrov, najbolj zaradi pospešenega izvajanja projektov na področju prometa in prometne infrastrukture.

V prvih osmih mesecih letošnjega leta je državni proračun tako zabeležil 22,9 milijona evrov presežka, medtem ko je v enakem obdobju lani znašal 299,7 milijona evrov.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvih osmih mesecih zabeležila približno 12,48 milijarde evrov prihodkov in nekaj več kot 12,38 milijarde evrov odhodkov.