Skoči do osrednje vsebine

Rezultati razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij Center za kreativnost 2019« (JR CZK 2019)

V četrtek, 19. septembra 2019, je Ministrstvo za kulturo na svoji spletni strani objavilo rezultate javnega razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij Center za kreativnost 2019« (JR CZK 2019), prvega tovrstnega razpisa v Sloveniji, ki spodbuja razvoj kreativnih industrij in tesnejše sodelovanje kulturno-kreativnega sektorja z gospodarstvom, pri čemer sektorja nastopata kot enakovredna partnerja. V skladu z zahtevami Evropske unije in kohezijske politike je bilo za izvedbo prvega tovrstnega javnega razpisa predvidenih 880.000,00 EUR. Skupaj za Vzhodno kohezijsko regijo 576.048,00 EUR in skupaj za Zahodno kohezijsko regijo 303.952,00 EUR. Počrpanih je bilo 783.820,00 EUR, zato se bo 96.180,00 EUR preneslo na nov razpis.
Umetniška instalacija, žareče žice v okvirju

Na Ministrstvu za kulturo si želimo, da se z uspešnimi izvajanjem Platforme Center za kreativnost zagotovijo dolgoročnejši interdisciplinarni ukrepi v podporo kulturno-kreativnemu sektorju | Avtor: GettyImages

Razpis, ki je bil prvič objavljen 1. marca 2019, je naletel na izjemno zanimanje potencialnih prijaviteljev. V sklopu podpornih aktivnosti, ki jih je izvajala Platforma Center za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje Ljubljana, se je predstavitev, izobraževanj in individualnih svetovanj v Ljubljani, Kopru, Novem mestu in Mariboru udeležilo več kot 500 zainteresiranih udeleženk in udeležencev.

O velikem zanimanju s strani kulturno-kreativnega sektorja in gospodarstva priča tudi število prijaviteljev. Na prvi razpis je prispelo 150 prijav projektov iz ciljnih področij kulturno-kreativnega sektorja, kot so: arhitektura, oblikovanje in vizualne umetnosti, programska oprema in igre, kulturni turizem, kulturna dediščina, knjiga, film in avdiovizualna dejavnost, kulturno-umetnostna vzgoja, glasba in drugo umetniško ustvarjanje. Veliko projektov se ukvarja s trajnostnim razvojem in pozitivnimi učinki v družbi.

Ob prvi objavi je bilo za sofinanciranje izbranih 30 projektov. V sklopih A1 – preveritev koncepta in A2 – kreativni start-up so izbrali obakrat po 11 projektov; v sklopu A3 – kreativni povezovalnik pa 8 projektov. Med izbranimi je 18 prijaviteljev iz Vzhodne regije in 12 iz Zahodne regije. Glede na področja ustvarjanja je največ izbranih projektov iz oblikovanja in vizualnih umetnosti (16), kar predstavlja 43%, s tega področja je bilo tudi največ prijavljenih projektov. Sledilo je področje programske opreme in iger, sofinancirani pa bodo tudi projekti s področij filma in avdiovizualne dejavnosti, kulturno-umetnostne vzgoje, knjige, kulturne dediščine in kulturnega turizma.

Jeseni bo Ministrstvo za kulturo organiziralo javno predstavitev izbranih projektov in prijaviteljev. Do konca leta 2022 se bo zvrstilo še več razpisov, naslednji bo objavljen že jeseni 2019. To pa bo tudi priložnost za vse prijavitelje, ki sedaj morda niso prejeli zadostno število točk.

Na Ministrstvu za kulturo si želimo, da se z uspešnimi izvajanjem Platforme Center za kreativnost zagotovijo dolgoročnejši interdisciplinarni ukrepi v podporo kulturno-kreativnemu sektorju. Z razpisi spodbujamo zagonska podjetja, inovativne projekte in vzpostavljamo okolje, da se lahko kreativci učinkovito povezujejo z gospodarstvom in svoje zamisli uresničujejo v podjetniških projektih, kar zagotavlja razvoj kulturno-kreativnega sektorja in je dodana vrednost tudi za gospodarstvo.

Ministrstvo za kulturo si bo prizadevalo, da se bo tovrstna podpora kulturno-kreativnemu sektorju nadaljevala tudi v novi finančni perspektivi, torej po letu 2022.

Povezava do razpisa 2019.

Povezava do rezultatov razpisa 2019.