Skoči do osrednje vsebine

Rezultati Javnega razpisa za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019«

Znani so rezultati Javnega razpisa za izbor operacij "Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019"

Odobreno število sofinanciranih prijaviteljev na javnem razpisu CzK 2019: 30 

Sofinancirani projekti:

-           V sklopu A1 je bilo izbranih 11 upravičencev (6 upravičencev po 15.000 EUR in 1 upravičenec zaradi porabe sredstev 8.190 EUR vzhodna regija, 3 upravičenci po 15.000 EUR in 1 upravičenec zaradi porabe sredstev 6.810 EUR -  zahodna regija);

-           V sklopu A2 je bilo izbranih 11 upravičencev (6 upravičencev po 40.000 EUR in 1 upravičenec zaradi porabe sredstev  21.840 EUR - vzhodna regija, 3 upravičenci po 40.000 EUR in 1 upravičenec zaradi porabe sredstev 18.160 EUR - zahodna regija);

-           V sklopu A3 je bilo izbranih  8 upravičencev (4 upravičenci po 30.000 EUR - vzhodna regija, 3 upravičenci po 30.000 EUR in 1 upravičenec zaradi porabe sredstev  23.982 EUR zahodna regija).

Razpisno dokumentacijo najdete na arhivskem spletnem mestu.