Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 45. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 1005 Prebold (ID 3821379) v last Občine Prebold, Poročevalec: Simon Zajc

2. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnine v k. o. 1725 Ajdovščina na Univerzo v Ljubljani, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

3. Predlog odločbe o zavrnitvi pritožbe Onkološkega inštituta Ljubljana zoper odločbo Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, št. 06102-74/2018/8 z dne 12. 7. 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

5. Predlog spremembe priloge 1 sklepa Vlade Republike Slovenije št. 10003-19/2013/8 z dne 11. 7. 2013 – dopolnitev Seznama delovnih mest v Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

6. Predlog prenehanja položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalec: Rudi Medved

7. Predlog prenehanja položaja generalnega direktorja Direktorata za informatiko v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalec: Rudi Medved

8. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo in informatiko v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalec: Rudi Medved

9. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

10. Predlog razrešitve dosedanjega člana in imenovanje novega člana Upravnega odbora Univerze v Mariboru, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

10A. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev, Poročevalec: Rudi Medved

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

11. Predlog sklepa o določitvi sorazmernega dela letnega dopusta funkcionarki za leto 2019, Poročevalec: Karl Erjavec