Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 44. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

2. Predlog Državne strategije »eno zdravje« za obvladovanje odpornosti mikrobov (2019–2024) in akcijski načrt za izvajanje Državne strategije za obdobje 2019–2021, Poročevalec: Aleš Šabeder

3. Letno poročilo o izvedbi ukrepov iz Akcijskega načrta izvedbe Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 za leti 2018 in 2019, stanje na dan 31. 12. 2018, Poročevalec: Rudi Medved

4. Končno poročilo Medresorske delovne skupine za spremljanje dela vzgojnih zavodov,Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

5. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o preoblikovanju Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane v javni socialno varstveni zavod, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer   Gradivo

6. Predlog sklepa o razpolaganju presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine iz leta 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič   Gradivo

7. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

8. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvi pravic porabe (UKOM, MJU, SVRK, MO, Uprava RS za zaščito in reševanje), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

9. Predlog odgovora Republike Slovenije na Uradni opomin Evropske komisiješt. SG-Greffe(2019)D/011301 z dne 26. 7. 2019 zaradi neizpolnitve obveznosti iz 7. člena in drugega ter tretjega odstavka 9. člena Direktive 2013/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o napadih na informacijske sisteme in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2005/222/PNZ, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

10. Informacija o udeležbi direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti mag. Stanka Baluha na posvetu o prihodnjih politikah EU za Rome 1. oktobra 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo

11. Poročilo o udeležbi predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca na posebnem zasedanju Evropskega sveta od 30. junija do 2. julija 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

12. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o skupnem usposabljanju kandidatov za častnike na vaji Dynamic Victory 2019 v Zvezni republiki Nemčiji, Poročevalec: Karl Erjavec

13. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in Kopensko vojsko ZDA za Evropo o tristranski vaji Triglavska zvezda 2019 na ozemlju Republike Slovenije v času od 1. do 21. oktobra 2019, Poročevalec: Karl Erjavec

14. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o sodelovanju na področju reforme javne uprave med Ministrstvom za javno upravo Republike Slovenije in Ministrstvom za javno upravo Črne gore, Poročevalec: Rudi Medved

15. Informacija o koordinaciji projekta nadaljevanja skupne razstave med republikami Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Severno Makedonijo, državami naslednicami nekdanje SFRJ in Črno goro in državo Bosno in Hercegovino v muzeju Auschwitz-Birkenau Więźniów Poljska, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

16. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na Vrhu predsednikov V4, Slovenije, Hrvaške in Srbije 3. oktobra 2019 na Češkem, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

17. Izhodišča za uradni obisk ministra za obrambo Karla Erjavca 26. in 27. septembra 2019 v Črni gori, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec   Gradivo

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Evropskem zdravstvenem forumu Gastein od 2. do 4. oktobra 2019 v Bad Hofgasteinu v Avstriji, Poročevalec: Aleš Šabeder

19. Izhodišča za uradni obisk ministra za zunanje in evropske zadeve Velikega vojvodstva Luksemburg Jeana Asselborna 1. oktobra 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

21. Poročilo o obisku Petra J. Česnika, ministra, odgovornega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri slovenski skupnosti od 5. do 7. septembra 2019 v Bosni in Hercegovini, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Jožef Česnik    Gradivo

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s stališčem Vlade Republike Slovenije do kršenja človekovih pravic in političnega pregona državljanov v Republiki Makedoniji ter s tem v zvezi s podporo Vlade glede pričetka pogajanj Makedonije z EU, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

23. Predlog mnenja o zahtevi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti prvega odstavka 4. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer