Skoči do osrednje vsebine

71. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada se je na dopisni seji seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Programa znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije za obdobje 2020-2022 ter o podpisu tehničnih dogovorov z Dansko, Nizozemsko in Latvijo o sodelovanju na področju usposabljanj usmerjevalcev združenega ognja.

Vladi Slovenije in Indije bosta podpisali program o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju

Vlada se je na dopisni seji seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Programa znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije za obdobje 2020-2022.

Področja sodelovanja, ki jih bo mogoče še širiti, obsegajo zdravje, biomedicino in biotehnologijo, nove materiale, vključno s polimeri, informacijske in komunikacijske tehnologije, obnovljive vire energije, urbana območja (pametna mesta) in umetno inteligenco.
Cilj skupnih projektov je razviti uporabno tehnologijo in širiti rezultate raziskav ter navezovati stike z industrijo za nadaljevanje raziskovalnega in razvojnega dela. Državi bosta spodbujali izmenjave znanstvenikov, raziskovalcev, strokovnjakov in specialistov za izvajanje izbranih skupnih projektov.

Program bo na slovenski strani podpisal dr. Jernej Štromajer, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, predvidoma v času obiska predsednika Republike Indije v Sloveniji, 16. septembra 2019.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport


Informacija o podpisu tehničnih dogovorov z Dansko, Nizozemsko in Latvijo o sodelovanju na področju usposabljanj usmerjevalcev združenega ognja

Vlada se je seznanila z informacijo o podpisu tehničnih dogovorov z Dansko, Nizozemsko in Latvijo o sodelovanju na področju usposabljanj usmerjevalcev združenega ognja.

Znotraj 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske deluje Šola usmerjevalcev združenega ognja (SVN AGOS), ki je bila leta 2016 mednarodno akreditirana za izvajanje usposabljanj za usmerjevalce združenega ognja (Joint Terminal Attack Controller – JTAC) in neposredno zračno podporo (Close Air Support – CAS), skladno s standardi Nata in ZDA. Omenjena usposabljanja SVN AGOS omogoča tudi oboroženim silam drugih držav, in sicer na podlagi sklenjenih tehničnih dogovorov.

Obravnavani tehnični dogovori bodo oboroženim silam Danske, Nizozemske in Latvije omogočili udeležbo na usposabljanjih v SVN AGOS. Sklepajo se kot krovni dokumenti za letošnje in vsa prihodnja usposabljanja. V tem smislu splošno opredeljujejo pravila in načela, ki bodo veljala med tečaji za certificirane usmerjevalce združenega ognja in drugimi usposabljanji v organizaciji SVN AGOS, predvsem zasnovo tečajev in podporo države gostiteljice med tečaji. SVN AGOS bo vsako leto izvedla dva tečaja za certificirane usmerjevalce združenega ognja: enega v obdobju od marca do aprila, drugega pa od septembra do oktobra.

Usposabljanja bodo potekala na terenu, večinoma v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki, deloma pa tudi na drugih območjih za usposabljanje zračnih sil na ozemlju Republike Slovenije. Status sil bo urejen skladno z določili Sporazuma med državami pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o statusu njihovih sil (Nato SOFA).

Letos bodo usposabljanja potekala med 16. in 20. septembrom 2019.

Vir: Ministrstvo za obrambo