Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 42. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2018 ter zadolženosti na dan 31. 12. 2018, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

3. Predlog glavnih znamenj spominskega kovanca ob 500. obletnici rojstva Adama Bohoriča, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

4. Načrt izvajanja finančnih instrumentov za obdobje 2020–2023, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

5. Predlog odločbe o prenosu koncesije za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 inPt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava, Poročevalec: Simon Zajc

5A. Informacija o izdelavi predhodne (izračunane) ocene škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 11. junija do 31. julija 2019, Poročevalec: Karl Erjavec

6. Predlog imenovanja pooblaščenega revizorja za revidiranje letnih poročil Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leta 2019, 2020 in 2021 - DOKONČNA OBRAVNAVA    Gradivo

7. Predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Ribnica - DOKONČNA OBRAVNAVA    Gradivo

8. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki Kmetijskega inštituta Slovenije za leto 2018 - DOKONČNA OBRAVNAVA    Gradivo

9. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki Inštituta za kovinske materiale in tehnologije za leto 2018 - DOKONČNA OBRAVNAVA    Gradivo

9A. Predlog za uvrstitev 90 projektov ter spremembo 10 projektov v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019–2022 - DOKONČNA OBRAVNAVA    Gradivo

9B. Predlog za uvrstitev dveh projektov, ki sodita v skupino projektov 2330-13-S007 Raziskave v kmetijstvu in gozdarstvu, v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

III. ZADEVE EU

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za upravljanje proračunskega instrumenta za konvergenco in konkurenčnost za euroobmočje, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za ekonomske in finančne zadeve ter seji Evroskupine 13. in 14. septembra 2019 v Helsinkih, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 16. septembra 2019 v Bruslju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

12A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (promet) 20. septembra 2019 v Bruslju, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

12B. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za infrastrukturo Republike Slovenije in Ministrstvom za nove in obnovljive vire energije Republike Indije o sodelovanju na področju obnovljivih virov energije, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

12C. Predlog za določitev delegacije Republike Slovenije za pogajanja za sklenitev Konvencij o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

13. Poročilo o delu meddržavne slovensko-avstrijske komisije za cestni predor skozi Karavanke za leto 2018 in prvo polovico leta 2019, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

13A. Dopolnjena izhodišča za uradni obisk predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca 10. in 11. septembra 2019 v Ruski federaciji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

14. Informacija o udeležbi dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na mednarodni ministrski konferenci ''Kruh miru'' 19. in 20. septembra 2019 v Vilni, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 63. zasedanju generalne konference Mednarodne agencije za atomsko energijo od 16. do 20. septembra 2019 na Dunaju,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 160. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 26. in 27. junija 2019 v Münchnu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

17. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s sanacijo slovenskih bank, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z naložbami v slovensko znanstveno-raziskovalno dejavnost, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s kriteriji in postopki pri izbiri izvajalcev infrastrukturnih razpisov, Poročevalec: Rudi Medved

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z investiranjem v regionalni javni, zlasti železniški potniški promet, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s ponovno uvedbo čezmejne povezave Metlika–Karlovac–Zagreb, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s Slovensko strategijo pametne specializacije, Poročevalec: dr. Iztok Purič

23. Predlog mnenja o zahtevi Vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti 11. točke tretjega odstavka 105. člena Zakona o dohodnini, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj