Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 42. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.2. Predlog sklepa o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2019/2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o določitvi izjeme glede nošenja in uporabe orožja na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana za čas zasedanja Vojaškega odbora Nata med 11. 9. 2019 in 17. 9. 2019 v Republiki Sloveniji, poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.4. Poročilo o izvajanju Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah v zvezi s sklepom o spremembi prvonavedenega sklepa št. 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015, v času od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.5. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetovnem vrhu o cepljenju 12. septembra 2019 v Bruslju, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.6. Izhodišča za uradni obisk predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca 10. in 11. septembra 2019 v Ruski federaciji, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.7. Izhodišča za udeležbo ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek na Svetovnem energetskem kongresu od 9. do 12. septembra 2019 v Abu Dhabiju v Združenih arabskih emiratih, poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.8. Izhodišča za udeležbo ministra za zdravje Aleša Šabedra na Visokem zasedanju v okviru 74. zasedanja Generalne skupščine OZN o univerzalni dostopnosti zdravstvenega varstva 23. septembra 2019 v New Yorku, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.9. Informacija o udeležbi dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na dogodku »Slovenski dan v Kneževini Lihtenštajn« 6. septembra 2019 v Vaduzu, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.10. Informacija o udeležbi dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na Svetovnem čebelarskem kongresu Apimondia od 9. do 12. septembra 2019 v Kanadi, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.11. Informacija o obisku državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje Republike Severne Makedonije Fatona Selamija 9. in 10. septembra 2019 v Ljubljani, poročevalka: Andreja Katič    Gradivo

1.12. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku predsednika Indije Rama Natha Kovinda od 15. do 17. septembra 2019 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.13. Prvo poročilo generalnega komisarja Republike Slovenije za svetovno razstavo EXPO 2020 Dubaj, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z originalnimi dokumenti v davčnem postopku, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi z ureditvijo zasega ter hrambe zaseženih motornih vozil, poročevalka: Andreja Katič    Gradivo

1.17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z načrtovano realizacijo regionalne bolnišnice gorenjske regije, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – prva obravnava    Gradivo

2B. Informacija o nameravanem podpisu Programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije v kulturi, znanosti, izobraževanju, športu in mladinski politiki v obdobju 2019–2024 in poročilom o dosedanjih pogajanjih    

2C. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 40. Skupščini Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) od 24. septembra do 4. oktobra 2019 na sedežu ICAO v Montrealu v Kanadi    Gradivo

3. Osnutek prednostnih nalog predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021

4. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

4.1. Skupščina Kapitalske družbe, d. d. – Letno poročilo Kapitalske družbe, d. d., za poslovno leto 2018, Konsolidirano letno poročilo Skupine Kapitalska družba za poslovno leto 2018, razporeditev bilančnega dobička, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

4.2. Skupščina družbe SODO d. o. o. – Predlog sklepa o odpoklicu in imenovanju člana v nadzorni svet družbe SODO d. o. o., Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

4.3. Skupščina ELES, d. o. o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja – Predlog sklepa o imenovanju člana nadzornega sveta ELES, d. o. o. sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

5.1. Predlog imenovanja generalne sekretarke v Ministrstvu za zdravje 5.2. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Novo mesto

5.3. Predlog imenovanja članov Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije

5.4. Predlog odloka o Svetu Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

5.5. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju nadomestnih članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

5.6. Predlog brezplačnega prenosa državnega premoženja na Občino Črenšovci

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

6.1. Predlog imenovanja državnega sekretarja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

6.2. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

6.3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

6.4. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za notranji trg v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

6.5. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za notranji trg v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

6.6. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za turizem v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

6.7. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za turizem v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

6.8. Predlog soglasja k razrešitvi direktorja Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

6.9. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

6.10. Predlog imenovanja članov v Svet javnega zavoda Arboretum Volčji potok, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

6.11. Predlog imenovanja članov sveta Javnega zavoda Krajinski park Kolpa, Poročevalec: Simon Zajc

6.12. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah delovne skupine za odpravo neprofitne najemnine in uvedbo stanovanjskega dodatka po Resoluciji o Nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025, Poročevalec: Simon Zajc

6.13. Predlog sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi stalne koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije, Poročevalka: mag. Kristina Plavšak Krajnc