Skoči do osrednje vsebine

Z novim šolskim letom se začenja tretje leto izvajanja šolske sheme sadja, zelenjave ter mleka

Z začetkom novega šolskega leta se je v osnovnih šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami začelo tretje leto izvajanja šolske sheme sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. EU državi članici nameni finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje šolskega sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov otrokom v izobraževalnih ustanovah.

Sprva je bil ta ukrep Skupne kmetijske politike EU ločen na shemo šolskega sadja in zelenjave (Slovenija shemo šolskega sadja in zelenjave izvaja že enajsto leto) in shemo šolskega mleka, v šolskem letu 2017/2018 pa se sta se ti dve shemi združili v tako imenovano »šolsko shemo«. Zanjo je v lanskem in letošnjem šolskem letu - za vsako leto posebej - namenjenih okvirno 1,5 mio EUR, od tega približno 1 mio EUR zagotovi EU, ostala sredstva pa se zagotovijo iz proračuna RS. Evropska unija je Sloveniji za lansko šolsko leto dodelila 1.057.929 EUR, za letošnje pa nekoliko več - 1.070.911 EUR. (708.635 evrov za sadje in zelenjavo ter 362.276 evrov za mleko).

V šolski shemi letno sodeluje skoraj 90 % osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (letos 419), od tega vse razdeljujejo šolsko sadje in zelenjavo, približno polovica od teh pa tudi šolsko mleko (216).

Namen šolske sheme je povečati porabo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih in mladostnikih, ter s spremljevalnimi izobraževalnimi ukrepi izboljšati njihove prehranske navade ter izobraževati o zdravih prehranskih navadah, kratkih verigah, ekološkem kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Vsaka država članica izvaja šolsko shemo na osnovi svoje 6-letne strategije School scheme by country | European Commission

Šole lahko, v skladu s seznamom upravičenih proizvodov v 6-letni strategiji, otrokom brezplačno kot dodatni obrok razdeljujejo več vrst svežega sadja (21 vrst, letno  razdelijo pribl. 460 ton sadja) ter zelenjave (22 vrst, letno razdelijo pribl. 21 ton zelenjave), od tega se največ razdeli jabolk, sledijo hruške, mandarine, jagode, kaki in češnje, pa tudi orehi in lešniki. Pri zelenjavi prednjači korenje, sledijo paradižnik, paprika in redkvice ter kumare in zelje. Poleg svežega sadja in zelenjave se v manjšem obsegu razdeljujeta tudi kislo zelje in repa (pribl. 2 toni) ter suho sadje (pribl. 6 ton).

 

Mleka učenci v šolski shemi popijejo pribl. 164.000 litrov, pojejo pa tudi veliko mlečnih izdelkov, ki pa morajo biti brez dodatkov (brez sladkorja, arome, sadja, oreškov, kakava…), in sicer: navadni jogurt, kislo mleko, kefir, pinjenec, skuto (pribl. 40.000 litrov).

V okviru spremljevalnih izobraževalnih ukrepov v okviru šole v naravi v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti so učenci poleg sadja in zelenjave poskušali tudi oljčno in bučno olje, med in sir.

Šole se pri nabavi pridelkov in živil za šolsko shemo poslužujejo kratkih verig. Skoraj tretjino šolskega sadja in zelenjave ter skoraj polovico šolskega mleka šole kupujejo od kmetov in zadrug, pribl. Približno 8 % šolskega sadja in zelenjave je ekološkega, šolskega mleka pa kar ena četrtina.

Novost za šole v novem šolskem letu je ta, da bodo šole vlagale prijave za šolsko shemo in zahtevke za pomoč elektronsko s kvalificiranim elektronskim podpisom. Šolska shema v Sloveniji pa ima tudi nov logotip.

Navodila šolam za šolsko shemo 2019/2020