Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 41. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1B. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Poročevalec: Rudi Medved

1. Poročilo o izvajanju sklepa Vlade Republike Slovenije št. 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 "Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah" v zvezi s sklepom o spremembi prvonavedenega sklepa št. 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015, v času od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019, Poročevalec: Rudi Medved

2. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvi pravic porabe (MNZ, Policija, UN, MJU), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

3. Osnutek prednostnih nalog predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021, Poročevalka: Janja Zorman Macura

4. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetovnem vrhu o cepljenju 12. septembra 2019 v Bruslju, Poročevalec: Aleš Šabeder

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

5. Izhodišča za udeležbo ministra za zdravje Aleša Šabedra na Visokem zasedanju v okviru 74. zasedanja Generalne skupščine OZN o univerzalni dostopnosti zdravstvenega varstva 23. septembra 2019 v New Yorku, Poročevalec: Aleš Šabeder

6. Informacija o obisku državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje Republike Severne Makedonije Faton Selamija 9. in 10. septembra 2019 v Ljubljani, Poročevalka: Andreja Katič

7. Informacija o obisku Petra Jožefa Česnika, ministra, odgovornega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri slovenski skupnosti od 5. do 7. septembra 2019 v Bosni in Hercegovini, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Jožef Česnik   Gradivo

8. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve mag. Sandija Čurina na 19. konferenci Zavezništva proti trgovini z ljudmi 8. in 9. aprila 2019 na Dunaju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

9. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve mag. Sandija Čurina na srečanju Neformalne mreže nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi jugovzhodne Evrope od 28. do 30. maja 2019 v Bečićih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar   Gradivo

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

10. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij, Poročevalec: Rudi Medved

11. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi z ureditvijo zasega ter hrambe zaseženih motornih vozil, Poročevalka: Andreja Katič

12. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z načrtovano realizacijo regionalne bolnišnice gorenjske regije, Poročevalec: Aleš Šabeder