GOV.SI

Dnevni red 41. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1B. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Poročevalec: Rudi Medved

1. Poročilo o izvajanju sklepa Vlade Republike Slovenije št. 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 "Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah" v zvezi s sklepom o spremembi prvonavedenega sklepa št. 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015, v času od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019, Poročevalec: Rudi Medved

2. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvi pravic porabe (MNZ, Policija, UN, MJU), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

3. Osnutek prednostnih nalog predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021, Poročevalka: Janja Zorman Macura

4. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetovnem vrhu o cepljenju 12. septembra 2019 v Bruslju, Poročevalec: Aleš Šabeder

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

5. Izhodišča za udeležbo ministra za zdravje Aleša Šabedra na Visokem zasedanju v okviru 74. zasedanja Generalne skupščine OZN o univerzalni dostopnosti zdravstvenega varstva 23. septembra 2019 v New Yorku, Poročevalec: Aleš Šabeder

6. Informacija o obisku državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje Republike Severne Makedonije Faton Selamija 9. in 10. septembra 2019 v Ljubljani, Poročevalka: Andreja Katič

7. Informacija o obisku Petra Jožefa Česnika, ministra, odgovornega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri slovenski skupnosti od 5. do 7. septembra 2019 v Bosni in Hercegovini, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Jožef Česnik   Gradivo

8. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve mag. Sandija Čurina na 19. konferenci Zavezništva proti trgovini z ljudmi 8. in 9. aprila 2019 na Dunaju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

9. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve mag. Sandija Čurina na srečanju Neformalne mreže nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi jugovzhodne Evrope od 28. do 30. maja 2019 v Bečićih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar   Gradivo

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

10. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij, Poročevalec: Rudi Medved

11. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi z ureditvijo zasega ter hrambe zaseženih motornih vozil, Poročevalka: Andreja Katič

12. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z načrtovano realizacijo regionalne bolnišnice gorenjske regije, Poročevalec: Aleš Šabeder