Skoči do osrednje vsebine

Novosti v šolskem letu 2019/20

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
V ponedeljek, 2. septembra, se prične novo šolsko leto, ki prinaša za šolarje kar nekaj novosti. V nadaljevanju izpostavljamo nekaj ključnih novosti za osnovne in srednje šole.

Že drugo šolsko leto zapored bodo vrtci imeli možnost organizirati krajši program in v celoti pridobiti sredstva iz državnega proračuna MIZŠ. Krajši program, ki je za starše otrok brezplačen, vrtec organizira za otroke, ki v letu pred vstopom v osnovno šolo še niso bili vključeni v vrtec in bodo v tekočem šolskem letu dopolnili šest let.

Spremenili smo Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole in za glasbene šole. Spremenjena pravilnika ministru dajeta možnost, da v izjemnih primerih lahko z navodili kot pouka prost dan določi tudi katerikoli drug dan v šolskem letu.

Praksa, ki se je začela izvajati v šolskem letu 2018/19, da ministrstvo - poleg sredstev za obnovo učbeniškega sklada za vse razrede osnovne šole - letno zagotavlja tudi sredstva za nakup učbenikov in drugih učnih gradiv za prvi razred osnovne šole, je v šolskem letu 2019/2020 razširjena še na drugi razred. Prvošolčki in drugošolčki bodo učbenike in učna gradiva prejeli brezplačno.

V postopku sprejemanja je Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na področje določitve kriterijev za dodelitev ur slovenščine za učence priseljence iz drugih držav.

Na 144 osnovnih šolah bodo tudi v novem šolskem letu poskusno organizirali razširjen program nekoliko drugače, kot doslej, saj bo na teh šolah že drugo leto potekal poskus uvajanja tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli.

Z novim šolskim letom bodo v veljavo stopile tudi spremembe Zakona o gimnazijah in Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Z njima izenačujemo obravnavo vseh dijakov glede njihove odsotnosti od pouka. Srednje šole in starši dijakov se bodo medsebojno obveščali o morebitnih odsotnostih dijakov, kar velja tudi za starše polnoletnih dijakov.

Z novim šolskim letom se na nekaterih srednjih šolah razmeščajo novi izobraževalni programi, in sicer: na Šolskem centru Novo mesto, Srednji strojni šoli, se bo začel izvajati program Tehnik mehatronike, na III. gimnaziji Maribor program Gimnazija – športni oddelek, na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota program Pomočnik v tehnoloških procesih, na Šolskem centru Nova Gorica, Biotehniški šoli, program Gospodar na podeželju, na Šolskem centru Celje, Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja, program Izvajalec suhomontažne gradnje, na Srednji elektro – računalniški šoli Maribor pa bodo z naslednjim šolskim letom spet začeli izvajati program Elektrotehnik (PTI).

S šolskim letom 2019/2020 pa se mreža programov, ki se bodo izvajali tudi v vajeniški obliki, širi še s štirimi dodatnimi programi:

  • Zidar (Šolski center Kranj, Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana,
  • Elektrikar (Šolski center Kranj, Šolski center Velenje),
  • Mehatronik operater (Šolski center Novo mesto, Srednja tehniška šola Koper, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad),
  • Klepar – krovec na Šolskem centru Ptuj.