Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 69. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog sklepa o odprtju proračunskih postavk in zagotovitvi pravic porabe 

2. Predlog uvrstitve novega projekta 2550-19-0043 Sanacija zemljišč vrtcev Mavrica in Zarja v Celju v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022    Gradivo

3. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Italijanske republike o skupnem usposabljanju enot za specialno delovanje na ozemlju Republike Slovenije     Gradivo

4. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko 

5. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko