Skoči do osrednje vsebine

69. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 uvrstila tudi nov projekt, in sicer »Sanacija zemljišč vrtcev Mavrica in Zarja v Celju«. Namen projekta je saniranje zemljine, in sicer na območju vrtca Anice Černejeve - enota Mavrica in na območju vrtca Zarja - enota Ringaraja. Vlada je razrešila Mirka Stoparja s položaja generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko na Ministrstvu za zdravje in za novo vršilko dolžnosti s 1. 9. 2019 imenovala Natalijo Pavlin.

Sanaciji vrtca Mavrica in vrtca Zarja v Celju v veljavnem načrtu razvojnih programov 2019 – 2022

Vlada RS je v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 uvrstila nov projekt, in sicer  »Sanacija  zemljišč vrtcev Mavrica in Zarja v Celju«. Ocenjena vrednost projekta je 590.000 evrov. V letu 2019 je predvidena vrednost investicije 400.000, v 2020 pa 190.000 evrov.

Namen projekta je saniranje zemljine, in sicer na območju vrtca Anice Černejeve - enota Mavrica in na območju vrtca Zarja - enota Ringaraja.   Ugotovljeno je,  da so tla onesnažena s cinkom in kadmijem, povečane vsebnosti so bile zabeležene tudi za svinec, živo srebro in delno arzen. Zaradi preseženih opozorilnih in kritičnih vrednosti teh nevarnih snovi v tleh je na območju vrtcev potrebno izvesti sanacijski ukrep zamenjave zemljine. To bo doseženo z odstranitvijo onesnažene zemljine, dovozom in vgradnjo nove zemljine, zunanjo ureditvijo vrtca, zamenjavo pohodnih površin in  ponovna ureditvijo igral.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada o odprtju proračunskih postavk

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep o odprtju proračunskih postavk v finančnem načrtu Ministrstva za zunanje zadeve in zagotovitvi pravic porabe.

V finančnem načrtu Ministrstva za zunanje zadeve bomo na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 letos pri odhodkih odprli proračunski postavki Najem nadomestnih prostorov SPBR (Stalno predstavništvo pri EU Bruselj) in Obnova SPBR.

Sredstva za pokrivanje obveznosti na postavki Najem nadomestnih prostorov SPBR v višini 717.620,11 evra se zagotovijo z razporeditvijo iz sredstev, načrtovanih za projekt Predsedovanja Slovenije Svetu EU. V naslednjih letih bodo zagotovljena v okviru sprejetih limitov za proračune v okviru finančnega načrta Ministrstva za zunanje zadeve.

Sredstva za pokrivanje obveznosti na proračunski postavki Obnova SPBR v letu 2019 v višini 500.000 evrov bo zagotovilo Ministrstvo za zunanje zadeve s prerazporeditvijo pravic porabe v okviru svojega finančnega načrta. V naslednjih letih bodo pravice porabe zagotovljene v okviru sprejetih limitov za proračune 2020-2021 v okviru finančnega načrta Ministrstva za zunanje zadeve.

Vir: Ministrstvo za finance

Sodelovanje pripadnikov italijanskih sil za specialno delovanje na skupnem  usposabljanju enot za specialno delovanje na ozemlju Republike

Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Italijanske republike o skupnem usposabljanju enot za specialno delovanje na ozemlju Republike Slovenije.

Skupno usposabljanje enot za specialno delovanje bo konec avgusta 2019 potekalo na območju Škrilja in Gotenice, na njem pa bo poleg dveh pripadnikov italijanske specialne enote in desetih pripadnikov Enote za specialno delovanje Slovenske vojske sodelovalo še predvidoma osem pripadnikov ameriške specialne enote. Sodelovanje ameriške strani bo urejeno z ločenim dogovorom.

Skupna aktivnost bo omogočila poenotenje postopkov na področju izvajanja specialnega delovanja v naseljenem okolju.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada imenovala Natalijo Pavlin za v.d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko

Vlada je na današnji dopisni seji razrešila Mirka Stoparja s položaja generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko na Ministrstvu za zdravje. Za novo vršilko dolžnosti se z dnem 1. 9. 2019 imenuje Natalija Pavlin, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do 29. 2. 2020.

Natalija Pavlin je pred nastopom funcije v.d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko na Ministrstvu za zdravje opravljala delo Pomočnice generalnega direktorja za nabavno področje v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Ima bogate menedžerske izkušnje s področja vodenja v različnih gospodarskih družbah.

Vir: Ministrstvo za zdravje