Skoči do osrednje vsebine

Odobrena evropska sredstva za nadgradnjo obstoječega tira železniške proge Maribor-Šentilj-državna meja

Evropska komisija (EK) je obvestila Službo Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, da je izdala sklep o potrditvi vloge za veliki projekt nadgradnje obstoječega tira železniške proge Maribor-Šentilj-državna meja. 101 milijon evrov za izvedbo tega nekaj več kot 253 milijonov evrov vrednega projekta bo prispeval Kohezijski sklad Evropske unije. Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Iztok Purič je ob potrditvi projekta izrazil zadovoljstvo. »Projekt predstavlja enega od večjih korakov k posodobitvi slovenskega železniškega omrežja in s tem razvoja naše države, predvsem pa bo pomembno prispeval h kakovosti življenja lokalnega prebivalstva,« je poudaril.

S projektom, ki se v etapah izvaja že od junija 2018, bo povečana zmogljivosti železniške povezave med Mariborom in Šentiljem s 67 na 84 vlakov na dan, izboljšana nosilnost proge in varnost prometa z izgradnjo izvennivojskih križanj ceste z železnico. Projekt med drugim predvideva nadgradnjo in novogradnjo več kot 18 kilometrov obstoječega tira za zagotovitev večje osne in dolžinske obremenitve (z 20 na 22,5 ton na os), izgradnjo 2,8 kilometra nove proge (novega predora in novega viadukta), nadgradnjo železniških postaj, rekonstrukcijo predora Šentilj, postavitev 12,3 kilometra protihrupnih ograj, nadgradnjo signalno-varnostnih naprav in pasivno zaščito 75 zgradb.

Projekt nadgradnje obstoječega tira Maribor-Šentilj-državna meja se uvršča med t.i velike projekte, ki jih potrjuje EK. Vloga za sofinanciranje projekta v okviru Operativnega programa izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 je bila EK posredovana decembra 2018.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo oziroma Direkcijo RS za infrastrukturo.