Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 67. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvi pravic porabe, Predlagatelj: minister za finance

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o strateškem inovacijskem programu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za obdobje 2021–2027: spodbujanje talentov in zmogljivosti Evrope za inovacije, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport   Gradivo

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo (prenovitev), Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport   Gradivo

4. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Sveta o spremembi uredb (EU) 2019/124 in (EU) 2018/2025 glede nekaterih ribolovnih možnosti, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   Gradivo

7. Informacija o organizaciji mednarodne ministrske konference »Krepitev oblikovanja in prenosa znanja za napredek kmetijstva in podeželja« 23. avgusta 2019 na Ptuju, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

8. Predlog imenovanja generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije, Predlagatelj: predsednik vlade

9. Predlog mnenja o podelitvi Srebrnega križa za zasluge Madžarske slovenskemu državljanu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve