Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 66. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo   Gradivo

3. Skupščina SODO d. o. o. – Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo

4. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MZZ, MJU), Predlagatelj: minister za finance

5. Predlog ugotovitvenega sklepa glede sredstev Evropske unije PHARE, prejetih za izvajanje projektov ECS I in ECS II, s katerimi upravlja Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

6. Predlog uvrstitve novega projekta 3330-19-0047 Informacijski sistem eVŠ v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

7. Predlog uvrstitve novega projekta 3330-19-0050 Sanacija športnega igrišča GESŠ Trbovlje v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

8. Predlog uvrstitve novega projekta 3330-19-0049 Večnamenski šolski objekt BIC Ljubljana v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport    Gradivo

9. Predlog uvrstitve novega projekta 3130-19-0010 Organiziraj moje življenje v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, Predlagatelj: minister za javno upravo   Gradivo

10. Predlog mnenja o pobudi družbe KPL d. o .o. za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje alineje četrtega odstavka 67. člena, točke c) drugega odstavka 67.a člena in točke b) četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju, kolikor se nanašajo na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitki (U-I-180/19), Predlagatelj: minister za javno upravo

11. Predlog mnenja o zahtevi Državnega sveta za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli in 11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport

12. Poročilo o izvedbi Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015–2018 za leto 2018, Predlagatelj: direktor Urada za narodnosti    Gradivo

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila za sklep Sveta o dopolnitvi pogajalskih smernic za razvojno agendo iz Dohe glede pogajanj o večstranskem okviru za spodbujanje naložb, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Pogodbe o Evropskem mehanizmu za stabilnost (EMS) med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto,Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko, Predlagatelj: minister za finance

15. Izhodišča za bilateralno srečanje ministra za finance dr. Andreja Bertonclja s slovaškim ministrom za finance Ladislavom Kamenickýem 26. avgusta 2019 v Bratislavi na Slovaškem, Predlagatelj: minister za finance

16. Izhodišča za delo predstavnice Republike Slovenije na 85. zasedanju Stalnega odbora Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin 11. septembra 2019 v Tel Avivu, Izrael, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo   Gradivo

17. Informacija o udeležbi dr. Jožeta Podgorška, državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na svečani otvoritvi 46. Mednarodnega sejma kmetijstva in prehrane Agrokomplex 2019 22. avgusta 2019 v Nitri na Slovaškem, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na konferenci »Demografija, delovna mesta in rast: usmerjanje prihodnosti v centralni, vzhodni in jugovzhodni Evropi« v organizaciji Mednarodnega denarnega sklada in Hrvaške narodne banke 14. in 15. julija 2019 v Dubrovniku, Hrvaška, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti   Gradivo

19. Predlog odgovora na sklepa Državnega sveta k obravnavi problematike lahke frakcije odpadkov, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem   Gradivo

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z zavarovanjem za mlade voznike   Gradivo

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z dinamiko nadaljevanja gradnje hitre ceste Ormož–Hajdina  Gradivo

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z izvedbo volitev   Gradivo

24. Predlog razrešitve direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo

25. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo

26. Predlog sklepa o izločitvi ministra za kulturo iz odločanja v postopku javnega razpisa za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija v obdobju 2019–2021«, Predlagatelj: minister za kulturo