Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 65. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  Gradivo

2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

3. Predlog sklepa o vpoklicu pomožnih policistov za daljše obdobje, Predlagatelj: minister za notranje zadeve   Gradivo

4. Predlog soglasja k dodatnemu študijskemu področju Univerze v Mariboru, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport   Gradivo

5. Predlog imenovanja revizorja za revidiranje letnega poročila Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, za poslovna leta 2019, 2020 in 2021, Predlagatelj: minister za okolje in prostor   Gradivo

6. Predlog uvrstitve novega projekta 2711-19-0010 »SB Jesenice - požarna sanacija« in povečanje vrednosti projektov 2711-18-0036 »OB Valdoltra - prenova bolnišnične lekarne«, 2711-18-0028 »SB Brežice - prenova bolnišnične lekarne«, 2711-18-0014 »SB Celje - prenova bolnišnične lekarne«, 2711-17-0029 »SB Trbovlje - prenova bolnišnične lekarne« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, Predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

7. Predlog uvrstitve 13 novih projektov, ki izhajajo iz evidenčnega projekta 2130-16-0002 Sofinanciranje investicijskih projektov občin v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo   Gradivo

8. Poročilo o učinkih izvedenih ukrepov iz Projekta Šilih, Predlagatelja: ministrica za pravosodje, minister za zdravje   Gradivo

9. Polletno poročilo Ministrstva za finance o učinkih izvedenih ukrepov na podlagi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2019, Predlagatelj: minister za finance   Gradivo

10. Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2019 v obdobju januar–junij, Predlagatelj: minister za finance   

11. Predlog mnenja o zahtevi Državnega sveta za oceno ustavnosti 3., 20., 40. in 95. člena, prvega odstavka 102. člena, prvega in drugega odstavka 103. člena, 104. člena in 9. točke 108. člena Zakona o javnih financah, Predlagatelj: minister za finance

12. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti drugega odstavka 560. člena Zakona o kazenskem postopku, Predlagateljica: ministrica za pravosodje

13. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku, Predlagateljica: ministrica za pravosodje

14. Predlog mnenja o pobudi Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij, Ljubljana, in Društva za ohranjanje naravne dediščine Slovenije, Ljubljana, za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/757, da bi se ustrezno upošteval svetovni sistem zbiranja podatkov o porabi goriva ladij, Predlagatelj: minister za okolje in prostor   Gradivo

16. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve (FAC) 15. julija 2019 v Bruslju, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve in Evroskupine 8. in 9. julija 2019 v Bruslju, Predlagatelj: minister za finance

18. Poročilo o aktivnostih Stalne koordinacijske skupine za mednarodno humanitarno pravo v letih 2017, 2018 in prvi polovici 2019, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

19. Poročilo o srečanju dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s Tipujem Munshijem, ministrom za trgovino Ljudske republike Bangladeš, in Josefom Plankom, generalnim sekretarjem in namestnikom zvezne ministrice za trajnostni razvoj in turizem Republike Avstrije, v sklopu druge obeležitve svetovnega dne čebel 18. maja 2019 na Ravnah na Koroškem, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   Gradivo

20. Poročilo o srečanju državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje Simone Repar Bornšek z delegacijo predstavnikov Onkološkega centra »Léon Bérard« iz Lyona 12. julija 2019 v Ljubljani, Predlagatelj: minister za zdravje   Gradivo

21. Poročilo o udeležbi ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča z delegacijo na srečanju ministrov za kulturo JV Evrope 24. junija 2019 v Črni gori, Predlagatelj: minister za kulturo   Gradivo

22. Poročilo o udeležbi delegacije Vlade Republike Slovenije na Ministrskem zasedanju Sveta Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj 22. in 23. maja 2019 v Parizu, Francija, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

23. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku predsednice Republike Estonije Kersti Kaljulaid 2. in 3. septembra 2019 v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Monike Gregorčič v zvezi z Medameriško razvojno banko   Gradivo

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Francija Kepe v zvezi s položajem gradbene stroke   Gradivo

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s stroški za energetiko    Gradivo

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s potencialno ekološko katastrofo zaradi razlitja kerozina   Gradivo

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z realizacijo železniške povezave med Ljubljano in Letališčem Jožeta Pučnika   Gradivo

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo vzpostavitve železniške povezave Letališča Edvarda Rusjana Maribor z Mariborom    Gradivo

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z zaprtjem ceste mimo Državnega zbora   Gradivo

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s problematiko zmanjševanja kompetenc zdravstvenim tehnikom   Gradivo

32. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z legalizacijo prostitucije   Gradivo

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odstopi s poveljniških položajev v Slovenski vojski   Gradivo

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi s povečevanjem kontrole na meji z Italijo   Gradivo

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Mateja T. Vatovca v zvezi s postopkom sprejemanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij  Gradivo

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z odzivnostjo državnih organov   Gradivo

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z načrtovano izgradnjo NUK II in osrednje Mariborske knjižnice   Gradivo

38. Predlog imenovanja direktorice Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

39. Predlog imenovanja glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport

40. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

41. Predlog sprememb Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2018 in 2019, Predlagatelj: minister za javno upravo

42. Predlog odprave odločbe Vlade Republike Slovenije št. 70101-14/2019/8 z dne 4. 7. 2019 in ustavitev postopka za prenehanje funkcije okrožnega državnega tožilca v Mariboru, Predlagateljica: ministrica za pravosodje

43. Predlog pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja za nepremičnino, posamezni del št. 3 v stavbi št. 188, k. o. 1727 Poljansko predmestje, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport

44. Predlog odločbe o dodelitvi statusa javno dobro – javna železniška infrastruktura nepremičninam v k. o. 1535 Črnomelj, k. o. 1704 Kamnik, k. o. 1397 Tržišče, k. o. 1790 Slivnica in k. o. 1577 Kočevje, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo

Iskalnik