Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023

Namen javnega razpisa je krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO) za zagovorništvo, organizacijski razvoj NVO in izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

V okviru javnega razpisa se bodo nadaljevale in nadgradile storitve podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik.

Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov/projektov podpornega okolja za razvoj nevladnih organizacij, skladno z osmo in deveto alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah.

Predvidena skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je  5.726.000 EUR. Vir sredstev je integralni proračun, proračunski sklad za razvoj NVO.

Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. Okvirni termin za delavnico je v tednu med 26. - 30.8., točen termin bo objavljen na spletni strani.

Iskalnik